Beurzen en Bijeenkomsten

Herhalingscursus eerste hulpverlener sportdocenten

Datum: 09 april 2018 - 09 april 2018 Locatie:Hogeschool van Amsterdam Prijs:€ 185,00

Cursus 'Basics of Oils and Fats'

Datum: 17 april 2018 - 25 april 2018 Locatie:Vlaardingen, Den Bosch

Health, Food & Technology Event

Datum: 30 mei 2018 - 30 mei 2018 Locatie:Congrescentrum Achmea Zeist

Zorg wordt steeds dichter bij de burger georganiseerd. Voeding, gedrag en leefstijl spelen hierin een steeds belangrijkere rol voor hun gezondheid. Welke rol kunnen o.a. gemeenten en zorginstellingen hierin pakken en wat is de impact van technologie?

Post HBO cursus Voeding bij MDL chirurgie

Datum: 04 juni 2018 - 04 juni 2018 Locatie:Jaarbeurs, Utrecht Prijs:€ 220,00

Chirurgische ingrepen kunnen van grote invloed zijn op de voeding en voedingstoestand van de patiënt. De operatie kan consequenties hebben voor vertering en absorptie en complicaties geven op korte of langere termijn. Ook heeft voeding een belangrijke rol voorafgaand aan de ingreep en bij het herstel. Deze post HBO cursus is opgebouwd uit verschillende modules.

post HBO cursus Neurologische en neuromusculaire ziekten

Datum: 12 juni 2018 - 12 juni 2018 Locatie:Jaarbeurs, Utrecht Prijs:€ 285,00

Neurologische en neuromusculaire aandoeningen hebben een rechtstreeks effect op de voedingstoestand. Het kauwen, slikken, passage door het maag- darmkanaal, longfunctie en het hart kunnen bijvoorbeeld zijn aangetast. Deze aandoeningen hebben ook indirecte effecten op de voedingstoestand door een mogelijk veranderd metabolisme, een afname van beweging en daardoor meer risico op obstipatie en lagere botdichtheid. Een diëtist mag daarom niet ontbreken bij de behandeling in zowel de eerste, tweede en derde lijn van mensen met een neurologische of neuromusculaire ziekte.

Course 'Sustainable Sourcing of Oils and Fats'

Datum: 26 juni 2018 - 26 juni 2018 Locatie:Rotterdam

Voedingszorg bij COPD in de eerstelijn

Datum: 20 september 2018 - 20 september 2018 Locatie:Jaarbeurs, Utrecht Prijs:€ 220,00

Goede voedingszorg draagt relevant bij aan de behandeling van mensen met COPD. Goede voedingszorg is meer dan een adequate voedingsinterventie door de diëtist, het start al ruim voor het consult met de diëtist. Goede voedingszorg begint bij de adviezen en meningen van de huisarts, de praktijkondersteuner en bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Het is aan de diëtist om hier richting aan te geven. Ook als het ingewikkelde materie betreft, zoals het wel of niet afvallen bij overgewicht

Palliatieve voedingszorg in de eerste lijn

Datum: 16 november 2018 - 16 november 2018 Locatie:Jaarbeurs, Utrecht Prijs:€ 220,00

Kwaliteit van leven, symptoommanagement en een proactieve benadering van klachten staan centraal bij palliatieve voedingszorg. Het voedingsadvies gaat langzaam over van een voeding conform de berekende behoefte in het eerste stadium van palliatie naar comfortvoeding en eventueel het staken van de voeding in de laatste fase. De steeds veranderende doelstellingen en de onduidelijke overgang naar de volgende palliatieve fase maken de begeleiding door de diëtist complex. Naast de voedingsinhoudelijke zaken spelen de autonomie van de patiënt, aandacht voor psychosociale en emotionele aspecten en wensen van de naasten een belangrijke rol in de keuze voor een passende voeding.

Diarree en obstipatie – leergang

Datum: 11 december 2018 - 11 december 2018 Locatie:Utrecht Prijs:€ 525,00

Nieuw zijn de PIT Actief leergangen. Een leergang geeft verdieping via stevige zelfstudie, een contactdag met de docenten en eigen casuïstiek met persoonlijke begeleiding