Medicatie en voeding - Geriatrie - leergang

Locatie:  Utrecht
Tijd:  00.00 uur
Datum:  07 oktober 2019

Geneesmiddelen, voeding en voedingstoestand beïnvloeden elkaar. Deze wisselwerking resulteert bijvoorbeeld in geur- en smaakveranderingen, veranderende opname van (micro)nutriënten en een mogelijk verminderde of juist versterkte werking van geneesmiddelen. Effecten waarmee de diëtist rekening moet houden. Zeker bij ouderen, want zij zijn extra gevoelig voor deze interacties en veel van hen gebruiken verschillende geneesmiddelen.
De leergang Medicatie en voeding - geriatrie biedt informatie over de fysiologie, die verklaart waarom ouderen extra gevoelig zijn voor bijwerkingen, multidisciplinaire richtlijnen en praktische tips.

Accreditatie: voor diëtisten 60 punten onder ID-nummer 347493
Geaccrediteerde leergang met verdieping in eigen tempo, stevige zelfstudie, contactdag op verschillende data 2019 – 2020. Voor meer informatie PIT Actief  cursus@pitactief.nl

https://www.pitactief.nl/scholing/leergang-medicatie-en-voeding-3/