Voedingszorg bij COPD in de eerstelijn

Locatie:  Jaarbeurs, Utrecht
Tijd:  09.30 uur- 17.00 uur
Datum:  20 september 2018 - 20 september 2018
Prijs:€ 220,00

Goede voedingszorg draagt relevant bij aan de behandeling van mensen met COPD. Goede voedingszorg is meer dan een adequate voedingsinterventie door de diëtist, het start al ruim voor het consult met de diëtist. Goede voedingszorg begint bij de adviezen en meningen van de huisarts, de praktijkondersteuner en bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Het is aan de diëtist om hier richting aan te geven. Ook als het ingewikkelde materie betreft, zoals het wel of niet afvallen bij overgewicht

De praktijkmodule biedt niet alleen de wetenschappelijke basis van actuele voedingsissues, maar ook een training om goede voedingszorg in de eigen zorggroep of samenwerkingsverband effectief vorm te geven.