post HBO cursus Neurologische en neuromusculaire ziekten

Locatie:  Jaarbeurs, Utrecht
Tijd:  09.30 uur- 17.00 uur
Datum:  12 juni 2018 - 12 juni 2018
Prijs:€ 285,00

Neurologische en neuromusculaire aandoeningen hebben een rechtstreeks effect op de voedingstoestand. Het kauwen, slikken, passage door het maag- darmkanaal, longfunctie en het hart kunnen bijvoorbeeld zijn aangetast. Deze aandoeningen hebben ook indirecte effecten op de voedingstoestand door een mogelijk veranderd metabolisme, een afname van beweging en daardoor meer risico op obstipatie en lagere botdichtheid. Een diëtist mag daarom niet ontbreken bij de behandeling in zowel de eerste, tweede en derde lijn van mensen met een neurologische of neuromusculaire ziekte.

De post HBO cursus bespreekt de voedingsproblematiek en adequate voedingsinterventies bij neuromusculaire aandoeningen als Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) en Myotone Dystrofie en de neurologische aandoeningen dwarslaesie en cerebrale parese. 

Doelgroep
Diëtisten