Reglement

Header_JPGV_2019

 

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2019

De Jaarprijs Goede Voeding wordt  in 2019 voor de 21e keer uitgereikt. In 1997 werd de prestigieuze prijs voor het eerst uitgereikt. De Jaarprijs wordt uitgereikt om initiatieven gericht op het verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking te stimuleren en in een brede belangstelling te plaatsen.

De jury is gerekruteerd uit verschillende maatschappelijke gremia op het gebied van voeding en gezondheid, die tezamen voor een breed draagvlak zorgen. De jury kiest maximaal drie genomineerden die alle drie voldoen aan alle voorwaarden van een prijswinnaar. Vervolgens krijgt het publiek in een online verkiezing de mogelijkheid om zijn voorkeur uit te spreken, dat kan via de websites en sociale media van Voeding Nu en VMT. Met ondersteuning van het publieksoordeel kiest de vakjury uiteindelijk de winnaar.

Op 9 april 2019 wordt de winnaar van de Jaarprijs Goede Voeding 2019 bekendgemaakt.

Dit reglement geeft uitleg over de ‘spelregels’ van de Jaarprijs Goede Voeding 2019. Met behulp van het inschrijfformulier kan men zich inschrijven voor de Jaarprijs Goede Voeding 2019.

De sluitingsdatum van inschrijving voor de Jaarprijs Goede Voeding 2019 voor producten is 5 februari 2019 en is GRATIS.

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar jaarprijs@mybusinessmedia.nl of bellen naar Hans Kraak, secretaris jury tel: 0570-504339.

 

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2019

Inleiding:
De  Jaarprijs Goede Voeding wordt in 2019 voor de 20e keer uitgereikt. In 1997 werd de prestigieuze prijs voor het eerst uitgereikt. De Jaarprijs wordt uitgereikt om initiatieven gericht op het verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking te stimuleren en in een brede belangstelling te plaatsen.

De jury is gerekruteerd uit verschillende maatschappelijke gremia op het gebied van voeding en gezondheid, die tezamen voor een breed draagvlak zorgen. De jury kiest maximaal drie genomineerden die alle drie voldoen aan alle voorwaarden van een prijswinnaar. Vervolgens krijgt het publiek in een online verkiezing de mogelijkheid om zijn voorkeur uit te spreken, dat kan via de websites en sociale media van Voeding Nu en VMT. Met ondersteuning van het publieksoordeel kiest de vakjury uiteindelijk de winnaar.

Op 5 april 2019 wordt de winnaar van de Jaarprijs Goede Voeding 2019 bekendgemaakt.

Dit reglement geeft uitleg over de ‘spelregels’ van de Jaarprijs Goede Voeding 2019. Met behulp van het inschrijfformulier kan men zich inschrijven voor de Jaarprijs Goede Voeding 2019.

De sluitingsdatum van inschrijving voor de Jaarprijs Goede Voeding 2019 voor producten is maandag 5 februari 2019 en is gratis.

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar jaarpijs@mybusinessmedia.nl of bellen naar Hans Kraak, secretaris jury tel: 0570-504339.

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2019

1 Begripsbepaling

Product: een levensmiddel.
Nominatie: een inzending die ‘prijswaardig’ is (Schijf van Vijf of dagkeuze Schijf van Vijf).
Eervolle vermelding, een inzending die binnen haar categorie een aantoonbare verbetering in de samenstelling van het product laat zien, maar niet ‘hoofdprijswaardig’ is.

2 Voor wie is de Jaarprijs Goede Voeding?

2.1 De Jaarprijs Goede Voeding richt zich op de levensmiddelenindustrie en handel, om hen te stimuleren producten te ontwikkelen die een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking.

2.2    De Jaarprijs Goede Voeding wordt uitgereikt aan een product dat zich als beste richt op het verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking, waarbij de doelstelling Jaarprijs Goede Voeding 2019 als uitgangspunt dient (zie artikel 3). Initiatieven vanuit zowel de handel als de industrie komen in aanmerking voor de Jaarprijs Goede Voeding.

2.3    Maximaal drie producten kunnen worden genomineerd voor de Jaarprijs Goede Voeding 2019. Het werkelijke aantal genomineerde producten is afhankelijk van de kwaliteit van de inzendingen. Eén van de genomineerde producten wordt de ‘winnaar Jaarprijs Goede Voeding 2019’. Deze eretitel staat op conto van het winnende product.

3       Doelstelling Jaarprijs Goede Voeding

3.1   De doelstelling voor de Jaarprijs Goede Voeding luidt: ‘Maak de gezonde keuze gemakkelijk’: Met ’de gezonde keuze’ wordt bedoeld een keuze die past binnen de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad en de criteria van het Voedingscentrum. D.w.z. variatie, minder verzadigd en transvet, minder zout, een beperkte energiedichtheid c.q. minder toegevoegd suiker en (relatief) meer vezelrijke voeding, groente, fruit, volkorenbrood, peulvruchten, ongezouten noten en/of vis. Met ‘gemakkelijk’ wordt bedoeld: maak het de consument gemakkelijker om een ‘betere keuze ’ te realiseren. Hierbij moet gedacht worden aan (de potentie tot) algemene verkrijgbaarheid, betaalbaarheid (ongeveer dezelfde prijs als vergelijkbare producten), gebruiksgemak, laagdrempeligheid om product te gebruiken, gemak van bereiden, gezondere keuze, etc).

3.2    Uitgangspunt voor de doelstelling van de Jaarprijs Goede Voeding zijn de Richtlijnen Schijf van Vijf die zijn opgesteld door het Voedingscentrum (http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/Schijf van Vijf 2016/VC_Richtlijnen_Schijf_van_Vijf_2016.pdf ). Deze zijn gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding 2015 van de Gezondheidsraad .

4. Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van de inzendingen heeft de jury de criteria toegepast die zijn vastgelegd in het ‘Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2019:

4.1 Het product moet zijn gelanceerd tussen 1 januari 2017 en 1 februari 2019.

4.2 Het product moet voorzien zijn van een voedingswaardedeclaratie die voldoet aan de wettelijke eisen. Tevens dienen de analysecijfers van de voedingswaarde aangeleverd te worden die de geclaimde productverbetering, gezondheidsclaim e.d. verantwoorden. Daarbij gaat het om de voedingswaarde van het bereide product (per portie) c.q. eindproduct zoals door de consument gebruikt (per portie). De producent/distributeur staat ervoor garant dat de werkelijke voedingswaarde overeenkomt met de gedeclareerde voedingswaarde. Hierbij wordt uitgegaan van de in de wet- en regelgeving vastgelegde analysemethoden en randvoorwaarden.

4.3    Het product moet op een bijzondere wijze (kunnen) bijdragen aan (één van) de  (sub)doelstel-ling(en) van de Jaarprijs Goede Voeding 2019 zoals beschreven onder art. 3.

4.4   Inzendingen worden door de jury Jaarprijs Goede Voeding 2019 beoordeeld. Ze voldoen aan de Richtlijnen Schijf van Vijf van het Voedingscentrum  of ze voldoen aan de criteria Dagkeuze buiten de Schijf van Vijf. Producten die niet binnen deze beide categorieën vallen (bijvoorbeeld Weekkeuze Schijf van Vijf), maar binnen hun productcategorie een aanzienlijke verbetering laten zien in hun vernieuwde samenstelling, komen alleen in aanmerking voor een Eervolle vermelding van de Jaarprijs Goede Voeding 2019. De producent moet onderbouwen hoe de verbetering van het product een goede gezondheidsbijdrage zou kunnen leveren.

De jury let als het gaat om de voedingskundige verbeterpunten onder meer op:
- de vervanging van verzadigd vet door onverzadigd vet*
- bijdrage aan het verminderen van de inname van zout
- bijdrage aan het verminderen van de inname  van suiker c.q. toegevoegd suiker (in welke vorm dan ook, zoals honing, lactose of vruchtenconcentraat)
- bijdrage aan het verhogen van de inname van voedingsvezel
- Het stimuleren van een gezond voedingspatroon, bijvoorbeeld door de promotie van het eten van groente, fruit, vis, peulvruchten of ongezouten noten, zoals aanbevolen binnen de  Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad.

*Uiteraard let de jury erop of de inname van transvet laag c.q. nihil blijft.

4.4.1. Puntentoekenning

Tijdens de jurering kunnen de leden van de jury per product/inzending punten scoren (maximaal 30):

- Productsamenstelling (maximaal 20 punten): verbetering zoutgehalte, 2 punten* / verbetering toegevoegd suikergehalte, 2 punten/verbetering vvet-gehalte, 2 punten/ verbetering vezelgehalte, 2 punten/ stimuleren inname groente, fruit, vis, peulvruchten, noten, 2 punten. De score van de productsamenstelling wordt na optelling van de punten verdubbeld (het telt dus dubbel zo zwaar als de overige criteria in de totaalbeoordeling). Voor de overige criteria zijn maximaal 10 punten te scoren. 
- Verantwoorde communicatie (De verpakking of andere communicatie rond een product is duidelijk en eerlijk, niet misleidend)  - max 3 punten**
- Smaak – max 2 punten
- Duurzaamheid – max 2 punten
- Verkrijgbaarheid – max 1 punt
- Prijs – max 1 punt
- Innovatie – max 1 punt

* Voedingsmiddelen die van nature al laag in zout, verzadigd vet of suiker zijn of hoog in vezel krijgen in de regel en basisscore van 1 punt. Door verbeteringen kunnen hogere scores bereikt worden. Denk aan een nieuw ras appel met een hoger vezelgehalte.

** Er wordt bijvoorbeeld niet gesuggereerd dat er van een bepaald als positief ervaren ingrediënt meer in zit dan in werkelijkheid (voorbeeld: een vruchtendrank met louter afbeeldingen van blauwe bessen terwijl het grotendeels uit appelsap bestaat). Een Weekkeuze die verbeterd is, mag niet als aantrekkelijk voor kinderen worden gepresenteerd. Er mag niet worden gesuggereerd dat ‘natuurlijk’ automatisch beter zou zijn voor de gezondheid. Als in een product enige groente is verwerkt, mag het niet de indruk wekken bij te dragen aan de groenteconsumptie.

Toelichting:

4.5    Overige aspecten waarop de jury tijdens het beoordelingsoverleg let, zijn:
- De filosofie achter het product: Het bedrijf heeft met het ontwikkelen en/of lanceren van het product onder andere het verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking voor ogen.
- De verwachte effectiviteit: De (potentiële) impact op de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Het product kan uiteindelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking (stimuleert een gezonde leefstijl).
- Innovatie: Het product is op nieuwe wijze geïntroduceerd of is vernieuwend. Ook bestaande producten die op vernieuwende wijze geïntroduceerd zijn, kunnen in aanmerking komen voor de Jaarprijs Goede Voeding.
- Creativiteit: de mate van creativiteit en originaliteit van het product of van de presentatie van het product zijn aspecten die bij de beoordeling een rol spelen.

            

5       Deelname

5.1    In aanmerking voor deelname aan de Jaarprijs Goede Voeding 2019 komen:

-              een individueel bedrijf/organisatie vanuit de handel of industrie 
-              een samenwerkingsverband van of tussen bedrijven/organisaties

Het bedrijf moet in Nederland gevestigd en geregistreerd staan.

5.2    Uitgesloten van deelname zijn:

-              productcampagnes
-              producten die bedoeld zijn voor tijdelijk gebruik, medische voeding, voedingssupplementen,               producten t.b.v. gewichtsbeheersing etc.

-              producten voor speciale doelgroepen (zoals glutenvrije producten) zijn niet uitgesloten van        deelname, maar er worden geen extra punten gegeven voor het feit dat ze glutenvrij zijn.
-              producten met als enig onderscheidend aspect dat zij afkomstig zijn van een specifieke            productiemethode/ teelt; bijv. biologische teelt, g.m.o.-vrij, ‘scharrel’, etc.
-          alcoholhoudende dranken.

NB Productconcepten zoals maaltijdpakketten e.d. kunnen wel deelnemen aan de Jaarprijs.

6       Aanmelding

6.1    De producten worden beoordeeld op basis van een volledig ingevuld inschrijfformulier.

6.2    Een bedrijf kan zijn eigen product aanmelden, maar een product kan ook aangemeld worden door andere bedrijven. In het laatste geval dient het bedrijf zich wel akkoord te verklaren met de voordracht.

6.3          De inschrijfformulieren moeten uiterlijk 5 februari 2019 digitaal ingediend zijn.

6.4          Met de inzending van een aanmeldingsformulier gaat de inzender akkoord met de    bepalingen van dit reglement.

6.5   De aanmeldingsformulieren plus meegezonden documenten en opgestuurde samples blijven na afloop van de procedure eigendom van Mybusinessmedia.

7        Procedure

  1. De jury beoordeelt de producten op basis van de onder punt 4 genoemde criteria.

                  De jury bestaat uit:
Prof. Frans Kok, voorzitter, emeritus hoogleraar Voeding en Gezondheid, Wageningen Universiteit.
Drs. Henrieke Crielaard, manager voeding en gezondheid, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).
Willy Gilbert-Peek, voorzitter Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN)
Drs. Christine Grit, manager voeding en gezondheid Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI).
Hans Kraak, hoofdredacteur Voeding Nu, vertegenwoordiger Foodcluster MYbusinessmedia, secretaris jury.
Dr. Ir. Amber Ronteltap, onderzoeker lectoraat Hogeschool Utrecht, Crossmediale communicatie in het publieke domein
Dr. Ir. Annet Roodenburg, NAV-bestuurslid, lector voeding en gezondheid HAS Hogeschool,
Dr. Jeanne de Vries, assistent professor afdeling Humane Voeding, Wageningen Universiteit
Ir. Ad Nagelkerke, voorzitter van NVVL Network for Food Experts.
Els Siebelink, onderzoeksdiëtist Afdeling Humane Voeding & Gezondheid, Wageningen Universiteit

7.2    In een besloten vergadering bepaalt de jury de nominaties. Indien er naar het oordeel van de jury onder de aanmeldingen geen geschikte kandidaten voor nominatie aanwezig zijn, behoudt de jury zich het recht voor om geen enkel product te nomineren en zal de prijs niet worden toegekend.

7.3 De jury heeft de mogelijkheid één product een Eervolle vermelding te geven.

7.4 De winnaar van de Jaarprijs Goede Voeding 2019 komt mede voort uit een verkiezing onder de    bezoekers van de websites van Voeding Nu en VMT. Op deze sites presenteren de  genomineerden zich middels een videoboodschap (conform richtlijnen van de Jaarprijs Goede Voeding) waarin duidelijk wordt waarom juist hun product de Jaarprijs verdient. De jury zal daarbij haar argumentatie voor de nominatie kenbaar maken. Vervolgens kan elke bezoeker van de website zijn stem uitbrengen op zijn/haar favoriete genomineerde product. De score van de verkiezing weegt de vakjury in haar oordeel. De winnaar, die uiteindelijk door de jury is bepaald, mag een jaar lang het beeldmerk ‘Winnaar Jaarprijs Goede Voeding 2019’ gebruiken conform het beeldmerkreglement. De feestelijke uitreiking van de Jaarprijs Goede Voeding 2019 vindt plaats  op 5 april 2019.

7.5    De beslissing over het al dan niet toekennen van de Jaarprijs Goede Voeding 2019 is bindend en niet voor enigerlei beroep of betwisting voor de gewone rechter vatbaar.

7.6    De juryleden behandelen de ingezonden informatie vertrouwelijk.

7.7    Het juryrapport wordt openbaar gemaakt.

7.8 De inschrijving van deelnemende bedrijven is openbaar.

8        Aanvullend onderzoek

8.1    Als de jury het wenselijk acht zich nader te oriënteren op de motivatie waarop de inzending berust, dan is het bedrijf daartoe verplicht mee te werken. Blijft het bedrijf daarmee in gebreke, dan heeft de jury het recht het desbetreffende product van verdere mededinging uit te sluiten zonder dat er aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van eventueel gemaakte kosten.

9        Rechten winnaar Jaarprijs Goede Voeding 2019

9.1          In de communicatie rond het winnen van de Jaarprijs Goede Voeding 2019 kan gebruik worden gemaakt van twee opties:

-       De winnaar kan een jaar lang exclusief gebruik maken van het door Mybusibessmedia speciaal ontwikkelde beeldmerk. De specifieke regels voor het gebruik van dit beeldmerk zijn vastgelegd in het apart opvraagbare ‘Reglement beeldmerk Jaarprijs Goede Voeding 2019’.

-        Het is toegestaan dat de winnaar op andere wijze dan met behulp van het beeldmerk bekendheid geeft aan het winnen van de Jaarprijs Goede Voeding 2019. De wijze waarop dat geschiedt, wordt vooraf voorgelegd aan Mybusinessmedia ter beoordeling en goedkeuring.

9.2          De volgende specifieke regels dienen in acht te worden genomen:

- Bij vermelding van de Jaarprijs Goede Voeding dient altijd het jaartal genoemd te worden, dus: winnaar Jaarprijs Goede Voeding 2019.

- Het moet duidelijk zijn dat het product de winnaar van de Jaarprijs Goede Voeding 2019 is   en niet het bedrijf.

- Tot uiterlijk één jaar na de uitreiking van de Jaarprijs Goede Voeding 2019 mag de titel  winnaar van de Jaarprijs Goede Voeding 2019 uitgedragen worden.

-  Er mag in een communicatieve uiting worden ingegaan op wat de Jaarprijs Goede Voeding is. De strekking van de inhoud zal dan wel moeten aansluiten bij wat vermeld staat in  

paragraaf 3.

10     Rechten genomineerden, Eervolle vermelding Jaarprijs Goede Voeding 2019

10.1 Genomineerden en het product dat de Eervolle vermelding heeft ontvangen mogen hun ‘titels’ uitdragen. De wijze waarop dat geschiedt wordt vooraf voorgelegd aan de organisatie van de Jaarprijs Goede Voeding/Mybusinessmedia ter beoordeling en goedkeuring.

10.2 De volgende specifieke regels dienen hierbij in acht te worden genomen:

-        Bij vermelding van de Eervolle vermelding Jaarprijs Goede Voeding dient altijd het jaartal genoemd te worden, dus: Jaarprijs Goede Voeding 2019.
-        Het moet duidelijk zijn dat het product genomineerd is dan wel een Eervolle vermelding heeft ontvangen en niet het bedrijf.
-              Het uitdragen van de titels ‘genomineerd Jaarprijs Goede Voeding 2019’,  ‘Eervolle vermelding Jaarprijs Goede Voeding 2019’ mag alleen in tekst geschieden (en niet in bijvoorbeeld een eventueel zelf ontworpen logo).
-              Het uitdragen van de titels ‘genomineerd Jaarprijs Goede Voeding 2019’ en Eervolle vermelding Jaarprijs Goede Voeding 2019 mag in communicatie-uitingen geschieden, maar niet op de verpakking.
-        Tot uiterlijk één jaar na de uitreiking van de Jaarprijs Goede Voeding 2019 mogen de titels ‘genomineerd Jaarprijs Goede Voeding 2019’ en ‘Eervolle vermelding Jaarprijs Goede Voeding 2019’  uitgedragen worden.
-              Er mag in een communicatieve uiting worden ingegaan op wat de Jaarprijs Goede Voeding is. De strekking van de inhoud zal dan wel moeten aansluiten bij wat vermeld staat in paragraaf 3.

 

11                           Onvoorziene situaties en sancties

11.1       In alle situaties die niet voorzien zijn in dit reglement, beslist de jury van de Jaarprijs Goede Voeding 2019.

11.2       De winnaar, genomineerde of het bedrijf dat een Eervolle vermelding heeft ontvangen die zich niet houdt aan enige verplichting voortvloeiende uit dit reglement kan door de voorzitter het recht worden ontnomen om de titel conform artikel 9 en 10 uit te dragen.

12                           Vragen en aanmelden

12.1       Voor vragen over de Jaarprijs Goede Voeding 2019 kunt u zich wenden tot: Mybusinessmedia, Voeding Nu, Hans Kraak, e-mail: h.kraak@mybusinessmedia.nl, tel: 0570-504339.

12.2       Het aanmeldingsformulier kunt u tot 5 februari 2019 indienen op de website van de Jaarprijs Goede voeding.

12.3  Informatie over de jaarprijs is te vinden op www.jaarprijsgoedevoeding.nl