Inschrijven Boost Dutch Health

Inschrijven Boost Dutch Health

 BoostDutchHealth2017 CS3

Boost Dutch Health staat los van productinzendingen en richt zich op particuliere, bedrijfs- of groepsinitiatieven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een publiekscampagne, positieve beleidsbeïnvloeding of initiatieven die anderzins tot actie aanzetten. Het meest opvallende en tot de verbeelding sprekende initiatief komt in aanmerking voor de prijs en wordt door de jury beoordeeld. 

Gelet wordt daarbij op; innovativiteit, (potentiële) impact, samenwerking, positief passend bij gezondheid. 

Aanmelden hiervoor kan iedereen bij het secretatiaat van de Jaarprijs Goede Voeding tot uiterlijk 16 januari 2017. Mail uw initiatief en motivatie van maximaal 1 A4 naar: jaarprijs@mybusinessmedia.nl t.a.v. Hans Kraak, secretaris. 

 Product aanmelden