Reglement

Header_JPGV_2018

 

De stemming voor de Jaarprijs Goede Voeding 2018 is gesloten. De jury heeft de publieksuitslag in het uiteindelijke oordeel meegewogen. Op 5 april tijdens het Food Future Event is de winnaar bekendgemaakt, evenals twee bijzondere vermeldingen. Albert Heijn/Koninklijke Vezet heeft met verse Pureersoep Pompoen Wortel de Jaarprijs Goede Voeding 2018 gewonnen.

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2018

De Jaarprijs Goede Voeding wordt  in 2018 voor de 20e keer uitgereikt. In 1997 werd de prestigieuze prijs voor het eerst uitgereikt. De Jaarprijs wordt uitgereikt om initiatieven gericht op het verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking te stimuleren en in een brede belangstelling te plaatsen.

De jury is gerekruteerd uit verschillende maatschappelijke gremia op het gebied van voeding en gezondheid, die tezamen voor een breed draagvlak zorgen. De jury kiest maximaal drie genomineerden die alle drie voldoen aan alle voorwaarden van een prijswinnaar. Vervolgens krijgt het publiek in een online verkiezing de mogelijkheid om zijn voorkeur uit te spreken, dat kan via de websites en sociale media van Voeding Nu en VMT. Met ondersteuning van het publieksoordeel kiest de vakjury uiteindelijk de winnaar.

Op 5 april 2018 wordt de winnaar van de Jaarprijs Goede Voeding 2018 bekendgemaakt.

Dit reglement geeft uitleg over de ‘spelregels’ van de Jaarprijs Goede Voeding 2018. Met behulp van het inschrijfformulier kan men zich inschrijven voor de Jaarprijs Goede Voeding 2018.

De sluitingsdatum van inschrijving voor de Jaarprijs Goede Voeding 2018 voor producten is maandag 5 februari 2018.

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar jaarprijs@mybusinessmedia.nl of bellen naar Hans Kraak, secretaris jury tel: 0570-504339.

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2018

1 Begripsbepaling

Product: een levensmiddel.
Nominatie: een inzending die ‘prijswaardig’ is (Schijf van Vijf of dagkeuze buiten de Schijf van Vijf).
Aanmoediging: een inzending die in aanmerking komt voor een aanmoedigingsprijs (Schijf van Vijf, dag- of weekkeuze Schijf van Vijf).
Bijzondere vermelding, een inzending die binnen haar categorie een aantoonbare verbetering in de samenstelling van het product laat zien, maar niet ‘hoofdprijswaardig’ is.

2 Voor wie is de Jaarprijs Goede Voeding?

2.1  De Jaarprijs Goede Voeding richt zich op de levensmiddelenindustrie en handel, om hen te stimuleren producten te ontwikkelen die een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking.

2.2    De Jaarprijs Goede Voeding wordt uitgereikt aan een product dat zich als beste richt op het verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking, waarbij de doelstelling Jaarprijs Goede Voeding 2018 als uitgangspunt dient (zie artikel 3). Initiatieven vanuit zowel de handel als de industrie komen in aanmerking voor de Jaarprijs Goede Voeding.

2.3    Maximaal drie producten kunnen worden genomineerd voor de Jaarprijs Goede Voeding 2018. Het werkelijke aantal genomineerde producten is afhankelijk van de kwaliteit van de inzendingen. Eén van de genomineerde producten wordt de ‘winnaar Jaarprijs Goede Voeding 2018’. Deze eretitel staat op conto van het winnende product.

3 Doelstelling Jaarprijs Goede Voeding

3.1   Uitgangspunt voor de doelstelling van de Jaarprijs Goede Voeding zijn de Richtlijnen Schijf van Vijf die zijn opgesteld door het Voedingscentrum Deze zijn gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding 2015 van de Gezondheidsraad.

3.2 De doelstelling voor de Jaarprijs Goede Voeding luidt: ‘Maak de gezonde keuze gemakkelijk’:

Met ’de gezonde keuze’ wordt bedoeld een keuze die past binnen de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad en de criteria van het Voedingscentrum d.w.z. variatie, minder verzadigd en transvet, minder zout, een beperkte energiedichtheid c.q. minder toegevoegd suiker en (relatief) meer vezelrijke voeding, groente, fruit, brood, peulvruchten, ongezouten noten en/of vis. Met ‘gemakkelijk’ wordt bedoeld: maak het de consument gemakkelijker om een ‘gezonde keuze’ te realiseren. Hierbij moet gedacht worden aan (de potentie tot) algemene verkrijgbaarheid, betaalbaarheid (ongeveer dezelfde prijs als vergelijkbare producten), gebruiksgemak, laagdrempeligheid om product te gebruiken, gemak van bereiden, gezondere keuze, etc).

4. Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van de inzendingen heeft de jury de criteria toegepast die zijn vastgelegd in het ‘Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2018:

4.1 Het product moet zijn gelanceerd tussen 1 januari 2016 en 5 februari 2018.

4.2 Het product moet voorzien zijn van een voedingswaardedeclaratie. Tevens dienen de analysecijfers van de voedingswaarde aangeleverd te worden die de geclaimde productverbetering, gezondheidsclaim e.d. verantwoorden en indien van toepassing de voedingswaarde van het bereide product (per portie). De producent/distributeur staat ervoor garant dat de werkelijke voedingswaarde overeenkomt met de gedeclareerde voedingswaarde. Hierbij wordt uitgegaan van de in de wet- en regelgeving vastgelegde analysemethoden en randvoorwaarden.

4.3 Het product moet op een bijzondere wijze (kunnen) bijdragen aan (één van) de (sub)doelstel-ling(en) van de Jaarprijs Goede Voeding 2018 zoals beschreven onder art. 3.

4.4   Inzendingen worden door de jury Jaarprijs Goede Voeding 2018  beoordeeld. Ze voldoen bij voorkeur aan de Richtlijnen Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Of ze voldoen aan de criteria ‘Dagkeuze buiten de Schijf van Vijf’. Producten die niet binnen deze beide categorieën vallen (bijvoorbeeld Weekkeuze Schijf van Vijf), maar binnen hun productcategorie een aanzienlijke verbetering laten zien in hun vernieuwde samenstelling, komen in aanmerking voor de aanmoedigingsprijs van de Jaarprijs Goede Voeding 2018. De producent moet onderbouwen hoe de verbetering van het product een goede gezondheidsbijdrage zou kunnen leveren.

De jury let als het gaat om de voedingskundige verbeterpunten onder meer op:
- de vervanging van verzadigd vet door onverzadigd vet
- bijdrage aan het verminderen van de inname van transvet
- bijdrage aan het verminderen van de inname van zout
- bijdrage aan het verminderen van de inname  van suiker (energie)
- bijdrage aan het verhogen van de inname van onder andere: voedingsvezel, groente en fruit, vis, peulvruchten en/of ongezouten noten.

4.4.1. Puntentoekenning

Tijdens de jurering kunnen de leden van de jury per product/inzending punten scoren tot een totaal van 22. Dit heeft betrekking op:

- Productsamenstelling (verbetering zoutgehalte (2 punten) / verbetering toegevoegd suikergehalte (2 punten) / verbetering vvet-gehalte (2 punten) / verbetering vezelgehalte (2 punten)). De score van de productsamenstelling wordt na optelling van de punten verdubbeld. Dit criterium telt dubbel zo zwaar als de overige criteria in de totaalbeoordeling. In dit onderdeel zijn maximaal 16 punten te scoren. 
- Smaak – max 2 punten
- Makkelijke verkrijgbaarheid – max 1 punt
- Prijs – max 1 punt
- Innovatie – max 1 punt
- Duurzaamheid – max 1 punt

4.5    Overige beoordelingsaspecten zijn:     

4.5.1 Filosofie achter het product

Het bedrijf heeft met het ontwikkelen en/of lanceren van het product onder andere het
verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking voor ogen.

4.5.2 Verwachte effectiviteit
- (Potentiële) impact op de gezondheid van de Nederlandse bevolking: het product kan uiteindelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking (stimuleert een gezonde leefstijl). Het is hierbij van belang dat het product over het algemeen smakelijk wordt gevonden.

- Innovatie: het product is op nieuwe wijze geïntroduceerd of is vernieuwend. Ook bestaande producten die op vernieuwende wijze geïntroduceerd zijn, kunnen in aanmerking komen voor de Jaarprijs Goede Voeding.

- Creativiteit: de mate van creativiteit en originaliteit van het product of van de presentatie van het product zijn aspecten die bij de beoordeling een rol spelen.

- Duurzaamheid: aandacht voor een meer duurzame voedselkeuze strekt tot aanbeveling.

4.5.3 Communicatie rond het product               

De communicatie rond het product doet niet af aan de intrinsieke waarde van het product en is derhalve niet misleidend en/of verwarrend voor de consument.

5 Deelname

5.1    In aanmerking voor deelname aan de Jaarprijs Goede Voeding 2018 komen:

-              een individueel bedrijf/organisatie vanuit de handel of industrie 
-              een samenwerkingsverband van of tussen bedrijven/organisaties

Het bedrijf moet in Nederland gevestigd en geregistreerd staan.

5.2    Uitgesloten van deelname zijn:

-              productcampagnes
-              producten die bedoeld zijn voor tijdelijk gebruik, dieetproducten, voedingssupplementen, producten t.b.v. gewichtsbeheersing etc.
-              producten met als enig onderscheidend aspect dat zij afkomstig zijn van een specifieke productiemethode/teelt; bijv. biologische teelt, gmo-vrij, ‘scharrel’, etc.
-              alcoholhoudende dranken.

NB Productconcepten zoals maaltijdpakketten e.d. kunnen wel deelnemen aan de Jaarprijs.

6 Aanmelding

6.1 De producten worden beoordeeld op basis van een volledig ingevuld inschrijfformulier.

6.2 Een bedrijf kan zijn eigen product aanmelden, maar een product kan ook aangemeld worden door andere bedrijven. In het laatste geval dient het bedrijf zich wel akkoord te verklaren met de voordracht.

6.3 De inschrijfformulieren moeten uiterlijk 5 februari  2018 digitaal ingediend zijn.

6.4 Met de inzending van een aanmeldingsformulier gaat de inzender akkoord met de bepalingen van dit reglement.

6.5 De aanmeldingsformulieren plus meegezonden documenten en opgestuurde samples blijven na afloop van de procedure eigendom van Mybusinessmedia.

7 Procedure

1.  De jury beoordeelt de producten op basis van de onder punt 4 genoemde criteria.

De jury bestaat uit:
Prof. Frans Kok, voorzitter, hoofd afdeling Humane Voeding, Wageningen Universiteit. 
Drs. Henrieke Crielaard, manager voeding en gezondheid, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).
Willy Gilbert-Peek, voorzitter Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN)
Drs. Christine Grit, manager voeding en gezondheid Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI).
Hans Kraak, hoofdredacteur Voeding Nu, vertegenwoordiger Foodcluster MYbusinessmedia, secretaris jury.
Ir. Ad Nagelkerke, voorzitter van NVVL Network for Food Experts.
Dr. Ir. Amber Ronteltap, onderzoeker lectoraat Hogeschool Utrecht, Crossmediale communicatie in het publieke domein
Dr. Ir. Annet Roodenburg, NAV-bestuurslid, lector voeding en gezondheid HAS Hogeschool,
Dr. Jeanne de Vries, assistent professor afdeling Humane Voeding, Wageningen Universiteit

7.2 In een besloten vergadering bepaalt de jury de nominaties. Indien er naar het oordeel van de jury onder de aanmeldingen geen geschikte kandidaten voor nominatie aanwezig zijn, behoudt de jury zich het recht voor om geen enkel product te nomineren en zal de prijs niet worden toegekend.

7.3 De jury heeft de mogelijkheid één product een ‘aanmoediging’ te geven.

7.4 De winnaar van de Jaarprijs Goede Voeding 2018 komt mede voort uit een verkiezing onder de    bezoekers van de websites van Voeding Nu en VMT. Op deze sites presenteren de  genomineerden zich middels een videoboodschap (conform richtlijnen van de Jaarprijs Goede Voeding) waarin duidelijk wordt waarom juist hun product de Jaarprijs verdient. De jury zal daarbij haar argumentatie voor de nominatie kenbaar maken. Vervolgens kan elke bezoeker van de website zijn stem uitbrengen op zijn/haar favoriete genomineerde product. De score van de verkiezing weegt de vakjury in haar oordeel. De winnaar, die uiteindelijk door de jury is bepaald, mag een jaar lang het beeldmerk ‘Winnaar Jaarprijs Goede Voeding 2018’ gebruiken conform het beeldmerkreglement. De feestelijke uitreiking van de Jaarprijs Goede Voeding 2018 vindt plaats op 5 april 2018.

7.5    De beslissing over het al dan niet toekennen van de Jaarprijs Goede Voeding 2018 is bindend en niet voor enigerlei beroep of betwisting voor de gewone rechter vatbaar.

7.6    De juryleden behandelen de ingezonden informatie vertrouwelijk.

7.7    Het juryrapport wordt openbaar gemaakt.

7.8  De inschrijving van deelnemende bedrijven is openbaar.

8  Aanvullend onderzoek

8.1  Als de jury het wenselijk acht zich nader te oriënteren op de motivatie waarop de inzending berust, dan is het bedrijf daartoe verplicht mee te werken.

8.2    Blijft het bedrijf daarmee in gebreke, dan heeft de jury het recht het desbetreffende product van verdere mededinging uit te sluiten zonder dat er aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van eventueel gemaakte kosten.

9  Rechten winnaar Jaarprijs Goede Voeding 2018

9.1  In de communicatie rond het winnen van de Jaarprijs Goede Voeding 2018 kan gebruik worden gemaakt van twee opties:

-       De winnaar kan een jaar lang exclusief gebruik maken van het door Mybusinessmedia speciaal ontwikkelde beeldmerk. De specifieke regels voor het gebruik van dit beeldmerk zijn vastgelegd in het apart opvraagbare ‘Reglement beeldmerk Jaarprijs Goede Voeding 2018’.

-        Het is toegestaan dat de winnaar op andere wijze dan met behulp van het beeldmerk bekendheid geeft aan het winnen van de Jaarprijs Goede Voeding 2018. De wijze waarop dat geschiedt, wordt vooraf voorgelegd aan Mybusinessmedia ter beoordeling en goedkeuring.

9.2  De volgende specifieke regels dienen in acht te worden genomen:

- Bij vermelding van de Jaarprijs Goede Voeding dient altijd het jaartal genoemd te worden, dus: winnaar Jaarprijs Goede Voeding 2018.

- Het moet duidelijk zijn dat het product de winnaar van de Jaarprijs Goede Voeding 2018 is en niet het bedrijf.

 - Tot uiterlijk één jaar na de uitreiking van de Jaarprijs Goede Voeding 2018 mag de titel  winnaar van de Jaarprijs Goede Voeding 2018 uitgedragen worden.

-  Er mag in een communicatieve uiting worden ingegaan op wat de Jaarprijs Goede Voeding is. De strekking van de inhoud zal dan wel moeten aansluiten bij wat vermeld staat in  

paragraaf 3.

10.  Rechten genomineerden, aanmoediging en bijzondere vermelding Jaarprijs Goede Voeding 2018

10.1 Genomineerden en het product dat de aanmoedigingsprijs heeft ontvangen mogen hun ‘titels’ uitdragen. De wijze waarop dat geschiedt wordt vooraf voorgelegd aan de organisatie van de Jaarprijs Goede Voeding/Mybusinessmedia ter beoordeling en goedkeuring.

10.2 De volgende specifieke regels dienen hierbij in acht te worden genomen:

-        Bij vermelding van de Jaarprijs Goede Voeding dient altijd het jaartal genoemd te worden, dus: Jaarprijs Goede Voeding 2018.
-        Het moet duidelijk zijn dat het product genomineerd is dan wel een aanmoediging heeft ontvangen en niet het bedrijf.
-        Het uitdragen van de titels ‘genomineerd Jaarprijs Goede Voeding 2018’,  ‘aanmoediging Jaarprijs Goede Voeding 2018’ mag alleen in tekst geschieden (en niet in bijvoorbeeld een eventueel zelf ontworpen logo).
-       Het uitdragen van de titels ‘genomineerd Jaarprijs Goede Voeding 2018’ en ‘aanmoediging Jaarprijs Goede Voeding 2018’ en bijzondere vermelding Jaarprijs Goede Voeding 2018 mag in communicatie-uitingen geschieden, maar niet op de verpakking.
-        Tot uiterlijk één jaar na de uitreiking van de Jaarprijs Goede Voeding 2018 mogen de titels ‘genomineerd Jaarprijs Goede Voeding 2018’ en ‘aanmoediging Jaarprijs Goede Voeding 2018’  uitgedragen worden.
-              Er mag in een communicatieve uiting worden ingegaan op wat de Jaarprijs Goede Voeding is. De strekking van de inhoud zal dan wel moeten aansluiten bij wat vermeld staat in paragraaf 3.

11  Onvoorziene situaties en sancties

11.1   In alle situaties die niet voorzien zijn in dit reglement, beslist de jury van de Jaarprijs Goede Voeding 2018.

11.2   De winnaar, genomineerde of het bedrijf dat een aanmoediging heeft ontvangen die zich niet houdt aan enige verplichting voortvloeiende uit dit reglement kan door de voorzitter het recht worden ontnomen om de titel conform artikel 9 en 10 uit te dragen.

12      Vragen en aanmelden

12.1   Voor vragen over de Jaarprijs Goede Voeding 2018 kunt u zich wenden tot: Mybusinessmedia, Voeding Nu, Hans Kraak, e-mail: h.kraak@mybusinessmedia.nl, tel: 0570-504339.

12.2   Het aanmeldingsformulier kunt u tot 5 februari 2018 indienen op de website van de Jaarprijs Goede voeding.

12.3   Informatie over de jaarprijs is te vinden op www.jaarprijsgoedevoeding.nl