Bijdrage alcohol aan ziektelast: Een beetje alcohol is zo slecht nog niet…

Den Haag, 14 december 2016 18:11 | Henk F.J. Hendriks

Met de nieuwe richtlijn met betrekking tot alcoholconsumptie van de Gezondheidsraad heeft Nederland de ’strengste alcoholrichtlijn’ in Europa (Voeding NU, 11 juli 2016), (1,2). Deze richtlijn is opgesteld op grond van een nieuwe benadering: het terugdringen van de ziektelast van de tien meest belastende ziekten in Nederland. Maar leidt deze richtlijn ook daadwerkelijk tot een betere gezondheid van de Nederlandse bevolking? Onderstaande analyse laat zien dat de ziektelast het laagst is bij een alcoholconsumptie tot dertig gram per dag.

Blok Afgesloten content VN