De consument vindt claims nog altijd onduidelijk

Engeland, 5 april 2019 09:00 | Laura Habers

Voeding- en gezondheidsclaimverordening (EG) nr. 1924/2006, tracht ongegronde en mogelijk misleidende beweringen ten aanzien van levensmiddelen te elimineren en de consument te beschermen. Uit onderzoek blijkt dat de claims niet altijd even duidelijk zijn voor de consument.

Blok Afgesloten content VN