Een calorierijk toetje leidt tot lagere calorische maaltijd

Mexico, 20 februari 2019 18:04 | Laura Habers

De eerste productkeuze die een persoon voor het samenstellen van zijn maaltijd maakt, heeft invloed op de vervolgkeuzes. In vier studies in Mexico gingen onderzoekers na hoe onze voedselkeuze beïnvloed kan worden door de volgorde waarin eten aangeboden wordt. Daarbij is ook gekeken in welke mate cognitieve belasting de keuze van de proefpersoon beïnvloedt.

Blok Afgesloten content VN