Interview Lisette de Groot: 'Zo lang mogelijk zelfredzaam zijn'

Wageningen, 10 februari 2017 09:00 | Dionne Irving

Gezond ouder worden is niet alleen het voorkomen of uitstellen van ziekte, maar met name het voorkomen en terugdringen van beperkingen in het functioneren. Dat stelde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het rapport Gezonder ouder worden in Nederland in 2012. De onderzoeksgroep van professor Lisette de Groot van Wageningen UR houdt zich bezig met de vraag hoe dit te bereiken via voeding.

Blok Afgesloten content VN