MyMicroZoo als extra tool voor de behandeling in de diëtistenpraktijk

Leiden, 2 november 2018 09:28 | Hans Kraak

Er zijn steeds meer (zelf )tests die iets zeggen over de gezondheid. Het is al langer mogelijk eenvoudig en op korte termijn het bloedglucose- of het cholesterolgehalte van het bloed te meten. Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 6.

Blok Afgesloten content VN

  • Liesbeth Oerlemans

    18 nov 2018 10:05:22

    De inhoudelijke kennis van MyMicroZoo lijkt beperkt en ze zijn daarmee geen betrouwbare partij om mensen op te leiden. Dat is overigens bij veel testen voor darmonderzoek het probleem. De opleiders zijn tevens de aanbieders van de testen. Hoe weet je dan of het commerciële belang niet overheerst? Er zijn in iedere geval betere labs in Nederland. Maar laten we samen ook zorgen dat we de zorg niet onnodig duur maken door testen aan te bieden die niet voldoende zijn gevalideerd.

  • Liesbeth Oerlemans

    18 nov 2018 09:58:15

    Ik besprak deze aanpak met iemand die hierin is gespecialiseerd (en geen belang heeft in een lab) omdat dit bij mij meer commercieel dan inhoudelijk overkomt. Er zijn geen afkapwaarden zoals Aileen ook al aangaf. Hoe representatief voor de algemene bevolking is een test bij 700 mensen die ontlastingsproblematiek hebben? Laten we het praktisch en eenvoudig houden en gewoon onderscheid maken tussen prebiotische vezels en volkoren.