Preventie van hart- en vaatziekten door aanpassingen in de leefomgeving

Mensen met een lage sociaaleconomische positie hebben vaak een ongezondere leefstijl dan mensen met een hogere. Leefstijlinterventies bereiken de eerstgenoemde doelgroep vaak niet. Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 2.

Blok Afgesloten content VN