RIVM gebruikt andere werkwijze om zout, suiker en verzadigd vet in levensmiddelen te meten

Bilthoven, 15 april 2019 09:34 | Dionne Irving

Het RIVM heeft in 2018 de gehaltes aan zout, suiker en verzadigd vet in levensmiddelen opnieuw gemeten, nu met de gegevens van de voedingsapp van het Voedingscentrum. De waardes kunnen daarom niet worden vergeleken met die van de vorige meting in 2016. Uit de nieuwe metingen blijkt wel dat het percentage producten dat op of onder de afgesproken maximum gehaltes uitkwam, varieert. Volgens het RIVM kan meer resultaat worden gehaald als er voor meer producten afspraken worden gemaakt of door bestaande afspraken aan te scherpen.

Blok Afgesloten content VN