Verschillen in adviezen op internet leiden tot verwarring

Voeding speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het (ongeboren) kind. Internet is een belangrijke bron voor informatie over voeding, maar er zijn veel verschillende adviezen in omloop die mogelijk tot verwarring leiden. Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 3.

Blok Afgesloten content VN