Vitamine D: Verrijking van voedingsmiddelen kan tekorten tegengaan

Een tekort aan vitamine D komt vaak voor en heeft mogelijk negatieve effecten op botten en spieren. In het hier besproken artikel worden de rationale en een plan van aanpak besproken voor het verbeteren van de vitamine D-status in de algemene bevolking door verrijking van voedingsmiddelen met vitamine D. Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 7.

Blok Afgesloten content VN