Voeding als add-on-behandeling bij (chronische) ziekten

Wageningen, 8 november 2018 08:30 | Ben Witteman

Volgens het RIVM hebben meer dan 6 miljoen Nederlanders een chronische aandoening. Als MDL-arts zie ik een stijging van patiënten met een chronische darmaandoening. Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 6.

Blok Afgesloten content VN