Promovenda: ‘Voorzichtig met visoliesupplementen tijdens de zwangerschap’

Heerlen, 8 februari 2018 14:52 | Hans Kraak

Zwangere vrouwen moeten voorzichtig zijn met het slikken van visoliesupplementen tijdens de zwangerschap. Dat zegt onderzoeker Inge van der Wurff die vandaag promoveert aan de Open Universiteit van Heerlen op haar proefschrift Fatty Acids, Cognition, School Performance, and Mental Well-being in Children and Adolescents.

Het is bekend dat meervoudig onverzadigde vetzuren zoals omega-3 vetzuren belangrijk zijn voor de ontwikkeling en het functioneren van het brein. De promovenda keek naar de waarde van omega-3-vetzuren in het bloed van de moeder tijdens de zwangerschap, bij  het kind na de geboorte en bij hetzelfde kind op zevenjarige leeftijd. Ze vond echter een negatief verband tussen meer omega-3 vetzuren in het bloed rond zwangerschap en geboorte en de rekencapaciteit van de kinderen op 7-jarige leeftijd.

Voorzichtig
Van der Wurff roept dan ook op om voorzichtig te zijn met het nemen van visoliesupplementen tijdens de zwangerschap: 'Er is een verband tussen de hoeveelheid omega-3 vetzuren in het bloed tijdens de zwangerschap en leren op latere leeftijd en dat verband is niet eenduidig positief.'

Jongerenonderzoek
Behalve tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren, maakt het brein tijdens de adolescentieperiode een belangrijke periode door als de prefrontale cortex zich ontwikkelt. Van der Wurff onderzocht tevens of er een verband is tussen de aanwezigheid van omega-3 vetzuren in het bloed, schoolprestaties en depressieve gevoelens 266 gezonde jongeren tussen de 13 en 15 jaar.

Cognitief functioneren
Via een vingerprik werden de vetzuren in het bloed van de jongeren gemeten en werd een zogenoemde omega-3-index vastgesteld. Om het cognitief functioneren vast te stellen ondergingen ze nog een aantal neuropsychologische tests. Op twee variabelen kon ze een significant verband vaststellen: de snelheid van informatieverwerking en impulsiviteit.

Omega-3 index
Jongeren met een hogere omega-3 index verwerken informatie sneller en zijn minder impulsief dan jongeren met een lagere omega-3 index. ‘Het gaat hier om een verband, geen oorzakelijk bewijs, daarvoor is meer onderzoek nodig’, aldus de promovenda. ‘We hadden verwacht dat meer omega-3 vetzuren in het bloed zou samengaan met minder depressieve gevoelens. Dat verband hebben we niet gevonden.’
  • Rinjo Israels

    13 feb 2018 13:05:39

    Laatste alinea; the heading is Omega-6 vetzuren maar in de tekst wordt omega-3 index genoemd. Met deze conclusie begrijp ik de waarschuwing in de inleiding niet.... Zoals ik het artikel lees verbetert de snelheid van informatie-verwerking en vermindert impulsiviteit.

    We hebben de kop aangepast. In het onderzoek is ook nog effecten van omega 6-vetzuren gekeken, maar daar gaan we hier nu niet verder op in.