Zorgen over onze gezondheid, granen en ons dagelijks brood (deel 1)

Maastricht, 10 oktober 2018 08:00 | Fred Brouns

Hoe zit dat nu met onze granen als het om oude of nieuwe soorten gaat en met de vraag of gluten en tarwe tot overgewicht en ziekte kunnen leiden? Kunnen wij het kaf van het koren scheiden als het gaat over ‘wat is nou juist?’ Ofwel, wat is aantoonbaar correct en wat is gebaseerd op geloof en veronderstellingen? Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 5.

Blok Afgesloten content VN