Programma

 Inschrijven    Programma   Contact   Sponsorpakket    Accreditatie   Route 

 
 

  Ochtendprogramma - Kindervoeding 

   9.30 uur    Ontvangst en registratie 
       
  10.00 uur   Opening en welkom door Hans Kraak
     
  10.10 uur   Voeding voor kinderen in de basisschoolleeftijd
                             

Kaderhuisarts en voorzitter van stichting Langerhans Bas Houweling gaat in op
voeding voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Hoe krijg je kinderen aan de gezonde
voeding, groente bijvoorbeeld? Wat als ze moeilijk eten? Hebben kooklessen op school
zin? Samen met twee artsen schreef Kirsten een boek met praktische tips en trucs voor
schoolgaande kinderen.
           

   10.45 uur   Nieuwe regels voor kindervoeding
                   
  Mr. drs. Sarah Arayess is advocaat bij Hoogenraad & Haak. Het advocatenkantoor is
onder andere gespecialiseerd in levensmiddelenrecht. Denk hierbij aan reclame en
etikettering, gezondheid en voeding. Sarah vertelt op heldere wijze over de nieuwe
regels uit de Europese verordening voor bijzondere voeding (609/13) die per 20 juli
van dit jaar van kracht werd. In deze verordening staan onder meer regels voor
kindervoeding (bijvoorbeeld voor zuigelingen, baby’s en peuters). Waar moet de
samenstelling van deze bijzondere producten aan voldoen? En wat mag je nou
eigenlijk allemaal op het etiket zetten, wat niet? En hoe zit het met reclame voor
deze producten, welke claims mag je al dan niet maken? Dit alles onder het
belangrijke motto:hoe kan het wél ? Ook zal Sarah aandacht besteden aan een
ander hot topic het verschil tussen reclame en informatie. Wat mogen bedrijven
aan professionals (zoals als diëtisten en gewichtsconsulenten) vertellen, en wat is
het verschil met communicatie naar consumenten?

  11.20 uur   Korte energybreak
       
  11.40 uur   Kindervoeding anno 2016
    Hannie Spanjers is diëtist en heeft als aandachtsgebied kindervoeding en
kinderdiëtetiek bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en zal het
onderwerp Kindervoeding anno 2016 behandelen. Wat is een goede
basiskindervoeding anno 2016? Krijgen onze kinderen nog voldoende voedingsstoffen
en mineralen binnen? Soms wordt gesproken over ijzertekorten bij de jongsten.
Hoe zit dit precies, zijn er verschillen tussen bevolkingsgroepen van verschillende komaf?
De spreker gaat in op het belang van de eerste 1000 dagen, over de verhouding tussen
de invloed van aanleg en omgeving op een gezonde ontwikkeling.

   12.15 uur   Multidisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen
      Dr. Anita Vreugdenhil is kinderarts-maag darm lever ziekten en oprichter van
COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare). Zij richt zich
als kinderarts aan het universitair Medisch Centrum van Maastricht als binnen COACH
op de gezondheidszorg voor kinderen en jong volwassenen met overgewicht. Ze
vertelt over de aanpak van overgewicht en het COACH-programma, 
waarin kinderartsen, kinderverpleegkundigen,pedagogen/gezinscoachen, diëtisten,       
psychologen en diverse wetenschappers samenwerken.  
                  
 

12.50 uur


Optioneel rondleiding + lunch
       
  12.50 uur    Rondleiding groep 1
       
        Middagprogramma - Overgewicht & Gedrag 
  13.00 uur   Ontvangst en registratie ( alleen middag gedeelte)
       
  13.20 uur   Rondleiding groep 2
     
  14.00 uur   Terugval en verleiding
      

Prof. Dr. Ingrid Steenhuis ‎ontwikkelde een op wetenschap gebaseerde methode
waarmee terugval en verleiding bij het afvallen worden aangepakt. Ze maakt daarbij
gebruik van inzichten uit de psychologie, gewichtsmanagement en verandermanagement.
Als hoogleraar richt ze zich op onderzoek naar preventie op het gebied van de
volksgezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

  14.35 uur   Campagnes en technieken voor gedragsverandering
    Drs. Fréderike Mensink is Kennisspecialist Gedragsverandering en vanuit haar functie
betrokken bij tal van campagnes van het Voedingscentrum die moeten bijdragen aan
gezonder (eet)gedrag of duurzamer gedrag. Welke middelen zijn effectief om dit te
bereiken, welke middelen niet?

  15.10 uur   Korte energybreak 
       
  15.20 uur   Onbewust eetgedrag
    Rob Holland is bijzonder hoogleraar Sociaal-psychologische aspecten van de voedselkeuze
aan de Universiteit van Amsterdam, daarnaast is hij universitair hoofddocent op de afdeling
Sociale en Cultuur Psychologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

  15.55 uur   Communicatie rond ongezond gedrag
    Prof. Dr. Emely de Vet is gespecialiseerd in Gezondheidscommunicatie. Zij onderzoekt
waarom mensen (on)gezond gedrag vertonen en hoe interventies daarop afgestemd
kunnen worden. Emely past perspectieven uit de sociale, consumenten- en gezondheidspsychologie toe
in gezondheidscommunicatie en public health interventies.

  16.30 uur   Afsluiting door dagvoorzitter Hans Kraak
       
  16.45 uur   Einde 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Inschrijven    Programma   Contact   Sponsorpakket    Accreditatie   Route