Vakblad

Laatste magazine-artikelen

vn 3 babyvoeding 2

Verschillen in adviezen op internet leiden tot verwarring Voeding speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het (ongeboren) kind. Internet is een belangrijke bron voor informatie over voeding, maar er zijn veel verschillende adviezen in omloop die mogelijk tot verwarring leiden. Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 3.

vn 3 baby 1

Artsen adviseren zeer divers over begintijdstip vaste voeding, richtlijnen ontbreken Er zijn geen richtlijnen zijn voor het moment waarop gestart moet worden met het geven van vaste voeding aan te vroeg geboren kinderen. In de praktijk blijken artsen hierover zeer divers te adviseren. In een artikel in de nieuwe uitgave van Voeding Nu pleiten artsen en voedingswetenschappers voor meer onderzoek en harmonisatie om te komen tot eenduidige adviezen.

vn 3 baby 2

Wanneer start de vaste voeding bij prematuur geboren kinderen? In Nederland wordt ongeveer acht procent van alle kinderen te vroeg geboren. Prematuur geboren kinderen zijn kwetsbaarder, hebben een verhoogde voedingsbehoefte per kilogram lichaamsgewicht en een groter risico op postnatale groeiachterstand ten opzichte van à terme geboren kinderen (1-4). Het is dus belangrijk de voedingstoestand van prematuur geboren kinderen te optimaliseren. Daarom is het opvallend dat er geen richtlijnen zijn voor het moment waarop gestart moet worden met het geven van vaste voeding aan deze kinderen. Wetenschappelijke onderbouwing hiervoor ontbreekt, artsen blijken er zeer divers over te adviseren.Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 3.

opleidingen dietiek vn 5 18

Opleidingen Voeding en Diëtetiek klaar voor de toekomst Diëtisten zijn van oudsher de deskundigen op het gebied van voeding, gezondheid en ziekte. Afgestudeerden van de hbo-opleiding werken in dieetadvisering, productontwikkeling en leefstijlcoaching. Zij krijgen echter steeds meer concurrentie van andere beroepsgroepen. Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 2.

Meer magazine-artikelen

Laatste digitale Voeding Nu's

Meer digitale Voeding Nu's