Programma

OCHTENDPROGRAMMA
Voeding Nu BASICS: De rol van zuivel bij gewichtsbehoud en welvaartsziekten

9.00 uur Ontvangst

9.30 uur Zuivel en gezondheid: Voor jong en oud
Prof. dr. Fred Brouns, afdeling Health Food Innovation, Humane Biologie Maastricht University
Onze darmflora krijgt zijn “stempel” in de eerste dagen na de geboorte en ook ons voedingsgedrag wordt in belangrijke mate in onze eerste levensjaren ontwikkeld. Een gezonde leefstijl vergroot de kans op een gezond lichaam, ook op latere leeftijd.  Welke rol kunnen zuivel, zuivelcomponenten en pre- en probiotica daarbij spelen?  En dragen de nieuwe voedingsrichtlijnen van de Gezondheidsraad bij aan een gezonde oude dag?

10.00 uur Zuivel als onderdeel van gezonde en duurzame voeding
Toon van Hooijdonk, buitengewoon hoogleraar Zuivelkunde Wageningen Universiteit
Melk en melkproducten leveren in veel landen belangrijk bij aan de inname van goede voedingsstoffen. Verschillende meta-analyses laten zien dat de consumptie van zuivelproducten het risico van chronische ziekten kan verlagen. Daartegenover staat dat de wereldwijde productie en verwerking van zuivel voor 2,7% bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen. Past  zuivel in een gezonde en duurzame voeding?

10.30 uur Pauze

11.00 uur De rol van (probiotische) zuivel bij gewichtsmanagement en diabetes
Dr. Koen Venema, Maastricht University Campus Venlo/Beneficial Microbes Consultancy
De darmmicrobiota spelen een rol bij overgewicht. Zo laat een aantal studies zien dat sommige probioticastammen een positief effect hebben op het lichaamsgewicht. Een combinatie van zuivel met deze probiotische stammen lijkt een goede manier om overgewicht aan te pakken: melkeiwitten zorgen voor verzadiging waardoor we minder calorieën innemen, terwijl probiotica verder afvallen bevorderen. Het kiezen van het juiste probioticum is daarbij van groot belang. 

11.30 uur Zuivel en pre- en probiotica in het dagmenu
Ellen Govers, diëtist en voorzitter van het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO)
Welke rol speelde zuivel vroeger als onderdeel van de voeding en hoe is dat veranderd? En wat is het belang van probiotica in de dagelijkse voeding?  Het menselijk lichaam is geen machine en blijkt gevoelig voor verandering, al ontkennen we dit allemaal lange tijd. Denk aan fenomenen zoals insulineresistentie en adrenaline-uitputting, maar ook veranderingen in het bacterieel evenwicht door stress en ander voedsel. Welvaartziekten zoals diabetes type 2 en hypertensie zijn reversibel, maar dit vereist inzicht en praktische handvatten.

12.00 uur Rondleiding door de Yakult fabriek

12.40 uur Lunchpauze
 
MIDDAGPROGRAMMA
Voeding Nu ADVANCED: Probiotica voor gezondheid: feit of fabel?

 
12.40 uur Lunchontvangst

13.40 uur Inleiding over het microbioom, wat is het en wat kan ik ermee?
Prof. dr. Ger Rijkers, hoofd afdeling biomedische en levenswetenschappen Roosevelt Academie
De darmmicrobiota van ieder mens zijn uniek, net als een vingerafdruk. Het is daarom moeilijk om te bepalen wat “normale” of goede darmmicrobiota zijn. Verstoorde darmmicrobiota lijken een rol te spelen bij tal van aandoeningen als allergieën, inflammatoire darmziekten, obesitas en metabool syndroom, (terugkerende) infecties en prikkelbaardarmsyndroom. De samenstelling van de darmmicrobiota wordt beïnvloed door voeding. Bewust of onbewust doet iedereen dus aan microbiota-management.

14.10 uur Wat is de wetenschappelijke stand van zaken rond probiotica en gezondheid?
Prof. Dr. Bruno Pot, Pasteur Institute, Lille
Iedereen heeft het over probiotica. De Europese voedingsindustrie mag het woord echter niet meer gebruiken in de communicatie naar de consument. Is de reden daarvoor wetenschappelijk van aard of niet? Deze presentatie geeft inzicht in wetenschappelijke studies naar de invloed van darmflora en de effecten van probiotica op de gezondheid. Waar staan we precies en wat kunnen we in de toekomst verwachten? Belangrijke toepassingen en werkingsmechanismen van probiotica(stammen) zullen worden toegelicht.

14.40 uur Gezondheidsclaims; waarom mogen probiotica in Europa (nog) niet als gezond worden aangeprezen?
Dr. Stephan Peters, Nederlandse Zuivel Organisatie, Den Haag
Een aantal jaren geleden heeft de European Food and Safety Authority (EFSA) alle gezondheidsclaims voor probiotica binnen de EU categorisch afgewezen. In deze presentatie wordt ingegaan op de achtergronden en op  de huidige stand van zaken rondom de EFSA-richtlijnen. Hoe verhoudt het huidige onderzoek naar gezondheidsaspecten van probiotica zich tot deze wetgeving? Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor gezondheidsclaims binnen de EU?

15.10 uur Pauze

15.40 uur Probiotica: technologische aspecten. Is er een meerwaarde van melk?
Dr. Koen Venema, Maastricht University Campus Venlo / Beneficial Microbes Consultancy
Door een probioticum te gebruiken kunnen overleving en vermeerdering van een pathogeen in het maagdarmkanaal worden voorkomen. Experimenten in maagdarmmodel TIM laten zien dat de overleving van probiotica hoger is wanneer ze gecombineerd worden met zuivel dan wanneer de stammen individueel getest worden. Ook is het belangrijk om de interactie tussen verschillende stammen te bestuderen. In de presentatie zullen een aantal voorbeelden van deze concepten besproken worden.

16.10 uur Paneldiscussie en discussie met de zaal
Moderator: Dr. Olaf Larsen, Yakult

16.30 uur Rondleiding door de Yakult-fabriek

17.10 uur Borrel en netwerken

 

INSCHRIJVEN