artikel

Redactioneel: Dikke leerlingen

Algemeen

Onlangs bracht de Inspectie van het Onderwijs haar jaarverslag uit, het Onderwijsverslag 2003/2004 (www.owinsp.nl/publicaties/44299). Daarin staat een apart hoofdstuk over voeding en bewegen in het onderwijs, vooral belicht tegen de achtergrond van de trends in overgewicht en obesitas.

Onlangs bracht de Inspectie van het Onderwijs haar jaarverslag uit, het Onderwijsverslag 2003/2004 (www.owinsp.nl/publicaties/44299). Daarin staat een apart hoofdstuk over voeding en bewegen in het onderwijs, vooral belicht tegen de achtergrond van de trends in overgewicht en obesitas. De kentering in de aandacht voor overgewicht van schoolkinderen is opvallend, want in het 280 pagina’s tellende verslag over 2002/2003 kwam het woord overgewicht zelfs niet een keer voor. Nu de Inspectie deze achterstand heeft ingelopen, heeft ze wel meteen forse kritiek op de scholen: deze gaan onvoldoende mee in de maatschappelijke ontwikkelingen en passen onderwijstijd, onderwijsprogramma’s en kantinegedrag niet specifiek aan. Maar er zijn natuurlijk wel degelijk allerlei initiatieven op het gebied van voeding, zoals ontbijtprojecten, schoolfruit en de gezonde kantine. Bovendien werkt de politiek ook niet echt mee om bewegingsonderwijs de plaats te geven die het verdient. Volgens de inspectie hebben scholen maar een beperkt beeld van de omvang en de toenamen van overgewicht bij hun leerlingen. Dat is misschien niet zo gek, want ten aanzien van overgewicht bij kinderen in Nederland lijkt dat wel de algemene situatie: het beeld is beperkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt op basis van de jaarlijkse Gezondheidsenquete tot een percentage van 11 procent bij jongeren van 2 tot 19 jaar, een percentage dat sinds begin jaren negentig nagenoeg niet zou zijn veranderd. Hierbij kan zeker worden aagetekend dat een toenemend onderraportage een werkelijke stijging zou kunnen verhullen (zie de ingezonden brief op pagina 11). Maar dezelfde gegevens laten voor volwassenen over de jaren negentig wel degelijk een duidelijke stijging van overgewicht zien. In de vierde landelijke Groeistudie van 1997 werd in de leeftijdscategorieen 2 tot 20 jaar een toename van overgewicht gezien ten opzicht van de situatie in 1980 (tot waarden tussen 7 en 16 procent), maar over de ontwikkelingen over de jaren negentig zeggen deze cijfers weinig. De Inspectie van het Onderwijs vat het geheel samen met een overgewichtspercentage van ruim 13 procent bij jongeren onder de 21 jaar en noemt in dit verband ook recent onderzoek van de ggd in de provincie Friesland. Deze meldt op zijn website een percentage van 13 procent voor tien- en elfjarigen in 2003 en een verdere toename in 2004 (www.ggdfryslan.nl). Met zulke gegevens in handen weten de scholen tenminste waar ze aan moeten werken.

Reageer op dit artikel