artikel

Redactioneel: En ze leefden nog lang en gezond

Algemeen

Kent u het sprookje van de drie prinsessen die hun vader moeten vertellen hoeveel ze van hem houden? De oudste zegt dat ze zoveel van hem houdt als van al het goud in de schatkist, de tweede zegt dat ze zoveel van hem houdt als van al haar juwelen en de derde fluistert hem toe dat ze zoveel van hem houdt als van zout.

Natuurlijk valt ze in ongenade en wordt ze verbannen. Dan raakt het zout op in het land van deze koning en breekt er totale paniek en opstand uit, omdat het eten niemand meer smaakt. De koning wordt ziek omdat hij niet meer wil eten, maar wordt uit de handen van Magere Hein gered door de jongste dochter, die met een handje zout terugkomt uit haar ballingschap. U raadt het al: zij won natuurlijk het hart van haar vader. Maar was dat wel zo’n handige zet, die kon leidden tot het slot van het sprookje …en ze leefden nog lang en gelukkig; of gezond, zo u wilt?

 

Enkele honderden jaren later, anno 2005, is er nog steeds geen eenduidig antwoord op de vraag hoeveel inname van keukenzout een positieve invloed heeft op de volksgezondheid. In het koninkrijk Groot-Brittannië geloven de overheidsdienaren de wetenschappers die voor een verlaging van de zoutinname pleiten om zo het aantal burgers met hart- en vaatziekten te verminderen. Daar, overzee, vinden ze dat de zoutinname van de bevolking van gemiddeld 9 gram per dag naar 6 gram per dag moet worden teruggedrongen. Dit zouden ze kunnen bereiken door een gezamenlijke inspanning van consumenten en industriëlen. De overheid ondersteunt de verlaging met een

campagne.

 

Ook in ons koninkrijk ondersteunen de meeste wetenschappers de relatie tussen een te hoge natriuminname en een negatief effect op de bloeddruk. Volgens het meest recente advies van de Nederlandse Gezondheidsraad over keukenzout en bloeddruk, uit het jaar 2000, zou een verlaging van de zoutinname kunnen bijdragen aan een verlaging van de systolische bloeddruk van normo- en hypertensieven in de bevolking. Ook achtte de Raad de voor iedereen geldende slogan ‘Wees matig met keukenzout’ nog op zijn plaats. Anno 2005 lijkt de voedingsindustrie, ook in Nederland, zich een matiger zoutgebruik meer ter harte te nemen, zoals in dit nummer naar voren komt. Zal het dan toch nog goed aflopen?

Reageer op dit artikel