artikel

Interview met Marike Vijver

Algemeen

De Nederlandse overheid heeft al meer dan een eeuw de landbouw ondersteund en voor een sterke exportpositie van deze sector gekozen. Gevolg hiervan was dat het beleid er lang op gericht was deze sector meer te laten produceren. Een hogere voedselproductie was ook een gevolg van de mechanisatie. Die laatste maakte na de tweede wereldoorlog een sterke stijging in de consumptie van vlees ten koste van plantaardige eiwitten mogelijk. De steeds grotere voedselproductie en dieetverschuiving van plantaardige naar dierlijke eiwitten veroorzaakte een toenemende druk op het milieu. Als de overheid toewil naar een duurzame oplossing voor de huidige milieuproblemen ten gevolge van de voedselproductie zal er ook aandacht moeten komen voor een optie van minder-poduceren.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel