artikel

Redactioneel: Gevoelige borstvoeding

Algemeen

Slechts een heel klein deel van de Nederlanders voelt weerzin bij het zien van een moeder die haar kind de borst geeft, en dat geldt ook voor het zien van het geven van de fles. Het gaat dan om minder dan een procent van de Nederlanders die het borstvoeden of het flesvoeden van een bekende of onbekende zien.

Slechts een heel klein deel van de Nederlanders voelt weerzin bij het zien van een moeder die haar kind de borst geeft, en dat geldt ook voor het zien van het geven van de fles. Het gaat dan om minder dan een procent van de Nederlanders die het borstvoeden of het flesvoeden van een bekende of onbekende zien. Alleen als we iemand de borst zien geven door een onbekende, dan is het gevoel van weerzin wat groter, bij 1,5 procent van de Nederlanders (zie ook de rubriek In beeld van dit nummer).Deze cijfers zijn misschien verwaarloosbaar, maar een groter deel van de Nederlanders voelt zich ongemakkelijk of geneert zich als bekenden (7,2 procent) of onbekenden (14,1 procent) de borst geven. Saillant is het verschil bij het zien van flesvoeders, bij 1,6 procent van de Nederlanders borrelen dan gevoelens van gêne of ongemak naar de buikstreek. Het maakt daarbij niet uit of het om een bekende of onbekende gaat. Ook met de positieve eigenschap vertedering scoor je in Nederland als moeder beter bij anderen als je de fles geeft. Alleen wanneer het gaat om de gevoelskwalificatie natuurlijkheid kan de fles het volstrekt niet winnen van de borst.Het percentage moeders in Nederland dat langer borstvoeding geeft, groeit gestaag in de richting van de norm van de wereldgezondheidsorganisatie – die pleit voor het zes maanden geven van moedermelk – maar het steekt nog schril af tegen de cijfers in de meeste andere Europese landen, waar hogere waarden worden genoteerd. Borstvoeding is bij ons een gevoelig onderwerp. Ik hoef alleen maar de enigszins met emoties beladen discussie na te gaan die we hadden over de voorpagina van deze Voeding Nu, gevoed door de ontblote borst van de maagd Maria die haar kind te eten geeft.Willen we het intieme drinkmoment van moeder en kind meemaken? Mogen we dat? De Italiaanse schilder Orazio Gentileschi had er in het begin van de zeventiende eeuw blijkbaar niet zo’n moeite mee, en zijn opdrachtgevers ook niet. Ook nu nog stromen internationale toeschouwers in het Louvre dagelijks langs het tafereel. Tegenover het doek is zelfs een zitje gemaakt. Weerzin? Maria is voor velen een bekende; Orazio is van het maniërisme, een kunststroming waarvan de exponenten graag inspeelden op het gevoel; Voeding Nu staat vol met feiten over borstvoeding: oordeel zelf.

Reageer op dit artikel