artikel

Redactioneel: Europese bemoeienissen

Algemeen

Wat is er eigenlijk over voeding te schrijven? De huisarts die mij deze vraag stelde, lepelde vervolgens de Schijf van Vijf op, voegde eraan toe dat je voldoende moet bewegen; en gezond ben of blijf je. Meer hoef je niet te weten, wat valt er nog aan toe te voegen?

Wat is er eigenlijk over voeding te schrijven? De huisarts die mij deze vraag stelde, lepelde vervolgens de Schijf van Vijf op, voegde eraan toe dat je voldoende moet bewegen; en gezond ben of blijf je. Meer hoef je niet te weten, wat valt er nog aan toe te voegen? Als het alleen gaat om de inhoud van de eenvoudige voedings- en beweegboodschap, kan ik hem geen ongelijk geven, daar zijn de geleerden het ook wel over eens, alleen blijft dan de vraag hoe het toch komt dat maar zo weinig mensen deze boodschap hebben geïnternaliseerd, getuige de groeicurve van mensen met overgewicht. Alleen al met deze voedingsproblematiek zijn achter de schermen van overheid, het bedrijfsleven en de wereld van instellingen en universiteiten, duizenden mensen dag in dag uit, oplossingsgericht bezig.Met een betere voeding is gezondheidswinst te halen voor de bevolking, op langere termijn leidt dat waarschijnlijk ook tot kostenbesparingen in de gezondheidszorg, en op kortere termijn wellicht ook tot politieke winst. Voeding en gezondheid, vooral overgewicht, staan hoog op de politieke agenda. Begin deze maand gaf kok Pierre Wind in opdracht van Groen Links smaaklessen aan kamerleden, om daarmee de roep van deze partij om kinderen al voedingslessen op school te geven, kracht bij te zetten. Uit een literatuuronderzoek naar psychologische factoren die overgewicht beïnvloeden, waarvan verslag in dit nummer, komt eens te meer het belang van de opvoeding en de sociale omgeving in de kindertijd en de adolescentie voor een gezonde leefstijl naar voren. Ook op een hoger politiek plan, dat van Europa, krijgen de beleidscontouren die aanhaken op de persoonlijke levensstijl van mensen, een steeds vastere vorm. Vanuit de Raad van Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie wordt al jaren gewerkt aan een Europese aanpak voor gezond eten op school. De beleidsvoorbereidingen van deze organisaties worden ingebracht bij de Europese ministersconferentie die dit najaar in Istanbul plaatsvindt, waarin het accent ligt op overgewicht. En dan is er nog de reactie van het Nederlandse kabinet op het Groenboek van de Europese Commissie, die medio maart afkwam. In de reactie, waarvan acte in dit nummer, benadrukt de regering vooral het belang van een gezonde voeding en beweegstijl voor jongeren tot negentien jaar en mensen met een lagere sociaal-economische status. Nu alle lagenvan de samenleving steeds meer doordrongen raken van het belang van een gezonde leefstijl, hoeft de huisarts het balletje alleen nog maar in te koppen.

Reageer op dit artikel