artikel

Redactioneel: Mag het ietsje minder zijn?

Algemeen

Ik kan me geen kruidenier meer voor de geest halen die me ooit vroeg: Mag het ietsje minder zijn? Tenzij zijn waar op was, maar dan kwam er uit een of andere la altijd wel een alternatief, waar wel voldoende van was.

Meestal ging de winkelbediende net zo lang door tot de afgepaste, bestelde hoeveelheid was bereikt, of vaker, dat deze licht werd overschreden. Mag het ietsje meer zijn?, heb ik deste vaker gehoord. En altijd met een glimlach, dat scheelt weer in het nee-zeggen. Volgens economen zit hier een heel plausibel principe achter, want een gezonde economie is gebaat bij een continue groei.

 

Al bijna even onopvallend als de kruideniers in de afgelopen decennia uit het straatbeeld zijn verdwenen, zijn in dezelfde tijdspanne de porties van veel levensmiddelen in de supermarkten en de maaltijden en dranken in fastfoodketens in omvang gegroeid. Deze trend lijkt overgewaaid uit grote landen, de Verenigde Staten voorop, waar de portiegroottes me altijd al opvielen. Grote landen, grote porties, gaat niet meer op.

 

Ook in Nederland heeft een blikje er per dranksoort een standaardmaatje van een halve liter bij gekregen; de literfles is vaker een anderhalve of tweeliterfles; ijsjes zijn topzwaar; een candybar kan twintig procent extra hebben; en de woppers en de big tastys doen voor deze trend ook al niet onder. En er is niemand die me gevraagd heeft: Mag het ietsje meer zijn? De continue groei van de economie lijkt zich ook te vertalen in de omvang van de mensen die erin wonen.

 

In de Verenigde Staten loopt de toename van het overgewicht gelijk op met de toename van de portiegroottes. Of het een reactie hierop is, weet ik niet, maar ik heb me door een frisdrankenfabrikant laten vertellen dat er bij ons weer een trend aan de gang is naar kleinere porties. Natuurlijk is er weer niemand die me vraagt of het ietsje minder mag zijn. Het gebeurt gewoon, want blijkbaar zijn er nu ook groeimogelijkheden met klein.

 

Als consument kan ik blij zijn, want ik heb door al deze autonome ontwikkelingen steeds meer keuze uit verschillende producten. En als kruidenier van mijn eigen gezondheid zeg ik nu zelf dat het ietsje minder (of meer) mag zijn. Nu er toch niemand meer is die het mij vraagt. Ja soms nog wel, bij de slager, maar dat is geen kruidenier.

Reageer op dit artikel