artikel

Redactioneel: Europese voedingseenwording

Algemeen

Steeds meer regels van de Europese Unie hebben invloed op het dagelijkse leven van de burgers in de lidstaten. Hoewel sommigen nog het gevoel zullen hebben dat de EU nog als een moloch boven het hoofd hangt – de Nederlandse stemming over de Europese grondwet indachtig – kruipt de invloed van Europa langzaam dichterbij. Afgelopen maand was ik in de gelegenheid om de Europese beleidsmolen op voedingsgebied van dichtbij in bedrijf te zien.

Uit alle landen stroomden voedingsdeskundigen toe om mee te praten over de beste praktische uitvoering van de nieuwe wet. De EFSA wilde ze horen, opdat de organisatie een goed advies kan geven aan de Europese Commissie over de invulling ervan. Je zou denken dat als een wet wordt aangenomen door het Europese parlement dat dan de discussie over de invulling al gevoerd is, dat dan de politieke afweging van belangen passé is, maar niet als het gaat om voedingsclaims. De arena is geopend. ‘Het is een monster’, hoorde ik onlangs nog een voedingsdeskundige over de nieuwe regels zeggen. ‘Voor wie is dit nog werkbaar?’. Werkbaar of niet, de nieuwe regeling is er, en die gaat ook in Nederland gelden. Opvallend tijdens de bijeenkomst in Bologna was dan ook de roep om ‘guidance’ van de EFSA, want degenen die in de praktijk met de wet aan de slag moeten, zowel private als publieke partijen willen weten hoe ze nu verder moeten, met bijvoorbeeld ontwikkeling van nieuwe producten en de uitvoering van de regionale regelgeving. Lastig, als de discussie nog hangende is. Ook als het gaat om voedselverrijking en voedingssupplementen is er Europawijd een discussie gaande, en wel over de vaststelling van de maximaal toegestane hoeveelheden vitamines en mineralen. In Nederland zijn voor de hiervoor werkbare modellen aanwezig, zo bleek tijdens een workshop die hier onlangs door de organisatie Natuur- en gezondheids Producten Nederland over gehouden werd. Maar over het beleid van maxima verschillen de opvattingen in de lidstaten nogal. De vraag is dan ook of de Nederlandse ideeën ook in Europa gehoor vinden. Begin volgend jaar weten we meer als de Europese Commissie met een voorstel naar buiten wil komen. In deze Voeding Nu is er voor beide onderwerpen aandacht.

Reageer op dit artikel