artikel

Redactioneel: Discutabele voornemens

Algemeen

Op de valreep van 2006 kwam de Gezondheidsraad naar buiten met de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding, mooi op tijd om de goede voornemens voor 2007 mee vorm te geven, zij het dat op basis van de adviezen nog de zogeheten food based dietary guidelines moeten worden geformuleerd. Dat is, zeg maar, de vertaling van de richtlijnen naar concrete normen die gebruikt kunnen worden in de voedingsvoorlichting, wel zo makkelijk voor de eindgebruikers.

Op een aantal punten zijn de nieuwe voedingsrichtlijnen al gekwantificeerd en schrijven ze heldere streefwaarden voor, waarmee consumenten die een gezonde leefstijl willen, rekening kunnen houden. Van zout bijvoorbeeld gebruik je het beste maximaal 6 gram per dag, terwijl voorheen het advies ‘het matig te gebruiken’ veel vager was.

 

Hiermee volgt de GR-commissie die de richtlijnen opstelde, de opvattingen over keukenzout van internationale deskundigenorganisaties. Deze 6 gram biedt houvast voor de consument, maar de commissie tekent aan dat deze hoeveelheid niet als optimaal mag worden gezien, maar als een haalbare doelstelling in de voeding. Ook de hoeveelheid visolie die goed is voor een mens, geeft de Gezondheidsraad al in concreto, namelijk 450 mg per dag, maar, zo stelt de commissie, uitdrukkelijk niet binnen te halen door visoliepreparaten, want daarbij speelt het risico van overdosering. Hoe we dan wel aan onze visolie komen, blijkt toch nog een gewik en geweeg, want het vaststellen van het visgebruik op basis van het bestaande onderzoek blijft moeilijk.

 

In wekelijks een portie vis bij een warme en een portie bij een broodmaaltijd vond de commissie het compromis. Hierbij nog wel de kanttekening dat bij twee porties vis rekening gehouden moet worden met mogelijk toxicologische risico’s voor het ongeboren kind of voor jonge kinderen, bij exotische vissoorten. Niet te vaak haai, marlijn en zwaardvis geven a.u.b. En alsof de voedingscomponent alleen nog niet boeiend genoeg is, nieuw in de richtlijnen zijn de bewegingsaanbevelingen. Voor een goede gezondheid moeten we minstens een half uur per dag bewegen; mensen die te zwaar zijn, moeten minstens een uur per dag in actie komen.

 

In dit nummer een weergave van de richtlijnen en een interview met de voorzitter van de commissie die ze opstelde. Het geluk wil dat goede voornemens om gezonder te worden door verschillende instellingen worden ondersteund, vooral via het medium internet, bijvoorbeeld op de nieuwe websites www.nationaalgezondheidsplan.nl en www.wateetenbeweegik.nl. Als u nog goede voornemens te volbrengen heeft, succes ermee, en ik wens u een gezond en boeiend voedingsjaar toe.

Reageer op dit artikel