artikel

Redactioneel: Smakelijk lezen!

Algemeen

Voeding Nu is vernieuwd. Het meest in het oog springtnatuurlijk de nieuwe vormgeving, waarmee we het blad een eigentijdsereuitstraling geven. Om de leesbaarheid te vergroten krijgen artikelen, berichten,illustraties en foto’s meer ruimte dan voorheen. Ook hebben we als redactie nogeens kritisch naar de inhoud van Voeding Nu gekeken. De goede zaken behouden we,want we blijven op een betrouwbaar journalistieke manier het voedingsnieuwsvolgen; we blijven de ontwikkelingen op het terrein van voeding en gezondheid inzichtelijkmaken.

Nieuw is de rubriek De
passie van… waarin de geïnterviewde zijn of haar passie voor voeding
weergeeft, waarmee we wat meer te weten komen over wat iemand in zijn vak drijft.
In dit eerste nieuwe nummer is de Wageningse onderzoeker Pieter van ’t Veer aan
de beurt. Een andere nieuwe rubriek is Producten
onder de loep . Hierin wordt een product of ingrediënt uitgelicht, dat
opvalt door zijn voedingskundige samenstelling, marketing, enorme populariteit
of andere bijzonderheid… Zowel de makers, marketeers als criticasters komen
erover aan het woord.

Voor de rubriek De
passie van… en de column, die we de titel Het laatste woord… hebben meegegeven, zijn we een
samenwerkingsverband aangegaan met de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen
(NAV). Om de maand zal uit de NAV-gelederen iemand het opiniërende woord nemen
of vertellen wat hem of haar beweegt in de voedingswetenschap of wat hij of zij
nog graag onderzocht had willen zien. Om de andere maand komen leden uit onze
bredere doelgroep aan bod.

Niet alleen het tijdschrift, maar ook onze website heeft in
lijn met het blad eigentijdsere uitstraling gekregen. Nieuw is dat de
nieuwsberichten met grote regelmaat ververst worden. Reden om eens wat vaker
naar http://admin.voedingnu.nl te surfen. Voor
abonnees komen in de nabije toekomst ook de artikelen van de gedrukte Voeding
Nu via de website beschikbaar, in een digitaal archief.

Wij hopen dat onze nieuwe aanpak u bevalt en dat u zich laat
informeren en inspireren door wat in de kolommen van Voeding Nu staat. En
schroom niet om u zelf uw mening naar voren te brengen, want Voeding Nu wil
graag een ‘podium’ bieden voor iedereen die in zijn of haar vakgebied met
voeding, voedsel of gezondheid bezig is, zodat de discussie onder vakgenoten
levendig blijft. Ik wens u veel plezier met deze eerste nieuwe uitgave.

Reageer op dit artikel