artikel

Nieuwe methoden nodig voor onderbouwen gezondheidsclaims

Algemeen

De Europese Verordening Voedings- en Gezondheidsclaims maakt gezondheidsclaims mogelijk, vooropgesteld dat ze wetenschappelijk zijn onderbouwd. Het blijkt lastig om met gerandomiseerde, dubbelblinde studies de vaak subtiele effecten van voeding op de gezondheid aan te tonen. Mede vanwege de hoge kosten is er daarom grote behoefte aan nieuwe methoden voor het wetenschappelijk onderbouwen van gezondheidsclaims. Zo kwam naar voren tijdens een brainstormsessie van voedingskundigen.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel