artikel

Relaties tussen light-producten en overgewicht

Algemeen

‘Draagt consumptie van light-producten bij aan het bestrijden van overgewicht?’ Op basis van gegevens over huishoudelijk aankoopgedrag van vier productcategorieën wordt geprobeerd deze vraag te beantwoorden. Ook wordt de relatie onderzocht tussen het al dan niet voorkomen van overgewicht binnen huishoudens en de gekochte volumes, uitgesplitst naar soorten.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel