artikel

Zorgmanagers kijken buiten de instellingsmuren

Algemeen

Een kleine groep facilitair managers, unithoofden voeding, hoofden hoteldienst en beleidsmakers van zorginstellingen, nam eind mei een kijkje buiten de instellingsmuren. Monique Willemse, visieontwikkelaar van TrendExpedition.com en Momoko Concepts, nam ze mee op een tocht langs voedingsbedrijven om ze te laten kennismaken met nieuwe ontwikkelingen en voedingstrends, om inspiratie op te doen voor de zorgsector.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel