artikel

EFCOVAL valideert Europese voedselconsumptiemethode

Algemeen

Vanuit de Europese Unie (EU) groeit de behoefte om informatie over voeding en volksgezondheid tussen de lidstaten uit te wisselen en te vergelijken. Veel Europese landen houden wel voedselconsumptiepeilingen, maar ieder land hanteert zijn eigen methodiek. EFCOVAL (European Food Consumption Validation) heeft als doel de voedselconsumptiemethode verder te ontwikkelen en te valideren, zodat op Europees niveau geschat kan worden welke voedingsmiddelen, nutriënten én potentieel schadelijke stoffen de populatie inneemt.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel