artikel

Column: Impact van de huidige crises op de voedselprijzen *

Algemeen

Column: Impact van de huidige crises op de voedselprijzen *

De financiële en economische crises hebben tot gevolg dat het algemene vertrouwen bij de industrie als wel bij de consumenten wereldwijd is afgenomen. Een neerwaartse spiraal in het vertrouwen is in de loop van 2008 gestart en dit proces gaat nog steeds door. Deze crises hebben ook gevolgen voor de verschillende schakels van de voedselketen. Hierbij gaat het om consumenten, retailers, levensmiddelenproducenten, primaire producenten en alle toeleveranciers van deze verschillende schakels.

Op korte termijn zullen de consumenten minder geld gaan uitgeven aan voedsel met daarbij een wijziging in productmix en de jaarlijkse toename van de ‘out of home’ consumptie zal een pas op de plaats maken. De wijziging in productmix betekent dat de consument zal overstappen op goedkopere producten met mogelijk minder toegevoegde waarde.

De prijzen van de verschillende agrarische basisgrondstoffen (commodities) voor de voedingsmiddelenindustrie, zoals zuivel en graan, zijn het afgelopen jaar sterk gedaald. De daling is zeker niet alleen het gevolg van de grotere oogsten. De financiële crises en de substantieel lagere olieprijzen hebben deze daling mede versterkt. De lagere voedselprijzen hebben helaas niet tot gevolg dat het aantal ondervoede mensen in de wereld is afgenomen. Sterker nog, het aantal is volgens de FAO recent met 75 miljoen mensen gestegen tot 925 miljoen. De financiële crises heeft al tot gevolg dat de koopkracht is afgenomen en in het bijzonder van de meest kwetsbare groepen in de wereld.

Op midden lange termijn zullen de voedselprijzen zeker een stijging laten zien. Als gevolg van de crises zullen investeringen in productie en innovatie afnemen. Minder beschikbaar kapitaal betekent minder investeringen in bijvoorbeeld machines, nieuwe productiemethoden, productinnovatie, etc. Dit werkt weer door in de vorm van een beperkter aanbod van agrarische commodities. Op deze manier komen we wereldwijd in een negatieve spiraal van de voedselproductie en daarbij hogere voedselprijzen.

Het doorbreken van deze middellangetermijntrend in prijzen van voedsel vereist een mondiale én nationale aanpak die parallel lopen aan het oplossen van de problemen op de financiële markten. Hierbij gaat het enerzijds om kredietondersteuning en anderzijds om het stimuleren van innovatie.

Siem Korver, hoogleraar Food, Farming and Agribusiness, Universiteit van Tilburg

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 4 van april 2009 op bladzijde 31

Reageer op dit artikel