artikel

‘Meer Europeanen lezen het etiket’ *

Algemeen

‘Meer Europeanen lezen het etiket’ *

Aan de basis van nieuwe levensmiddelen staan vaak nieuwe ingrediënten. De ontwikkeling en het aanbod ervan is enorm, zo was te zien op Europa’s grootste ingrediëntenbeurs Food Ingredients Europe (FiE). Deze vond plaats van 17 tot 19 november in Frankfurt. Duizenden bezoekers maakten er kennis met leveranciers van ingrediënten of namen er deel aan lezingen over tal van voedingsonderwerpen.

De ontwikkeling van ingrediënten door bedrijven, instituten of onderzoeksinstellingen sluit aan bij de trends die er op voedingsgebied zijn, zowel in het maatschappelijke als professionele, (para)medische veld. Zo richten organisaties zich op de productie van functionele, bioactieve ingrediënten, waarmee ze inhaken op onderwerpen als honger en verzadiging, gewichtsbeheersing, darmgezondheid, bescherming van hart- en bloedvaten, enzovoort.

Vier trends
Jonathan Banks, Business Insight Director van onderzoeksbedrijf Nielsen Company, gaf op FiE een lezing in een sessie over consumententrends en productontwikkeling. Volgens hem zijn er vier belangrijke trends te onderscheiden waar bedrijven met hun producten nu op in (kunnen) spelen.

‘Drie ervan zijn al zo’n tien jaar geleden ingezet en gaan ondanks de crisis gewoon door’, zegt hij. Het gaat om convenience-producten (praktische bruikbare voedingsproducten die het de consument gemakkelijker maken), gezondheid en welzijn, en genot en plezier.

‘De vierde die erbij is gekomen is een ethische, en dat is ook een blijvertje, het gaat dan om biologische en eerlijke handel. Veel producten die aansluiten bij de eerste drie trends hebben een meerwaarde waarvoor de consument extra wil betalen, maar voor deze laatste is dat eigenlijk geen issue. De consument van de toekomst verwacht bij voorbaat van bedrijven dat ze eerlijk en op een gezonde manier zullen produceren, als vast onderdeel van een product. Er ligt een markt open voor producten die op een  energievriendelijke manier zijn gemaakt. Ook naar lokaal gemaakte producten komt meer vraag.’

Blijf innoveren
Banks hield zijn toehoorders verder voor dat bedrijven die in deze crisistijd doorgaan met innoveren er straks als sterkste uit zullen komen. Bedrijven die in de crisis van de jaren tachtig doorgingen met innoveren bleken in de jaren na de crisis 276 procent meer omzet te hebben dan bedrijven die dat niet deden, zij kwamen tot 19 procent.

Sybille Buchwald-Werner hield een lezing namens het internationale chemie en ingrediëntenbedrijf Cognis, dat zijn hoofdkantoor houdt in Duitsland. ‘De grootste succesfactor voor een nieuw product blijft smaak: taste is king’, zegt zij. ‘Maar we zien ook dat consumenten smaken kunnen leren, zij het dat dat heel langzaam gaat. Was vroeger pure chocolade vooral iets voor ouderen, nu kiezen steeds grotere groepen voor pure chocolade, mede uit gezondheidsoverwegingen. Behalve smaak zie ik convenience – gemak – als een belangrijke innovatietrend. Er kan nog veel meer met dranken en repen. Daarbij worden gezondheidsclaims met duidelijke voordelen voor de consument steeds belangrijker. Ik denk dat de aandacht voor beautyvoeding, waarvoor een aantal jaren geleden veel aandacht was, niet doorzet.’

Als voorbeeld van een innovatie die dit jaar op de markt kwam, bracht Buchwald-Werner LeWhif naar voren (www.lewhif.com), een inhalator die door de verspreiding van kleine voedingsdeeltjes een smaak op de tong geeft. Zo ontstaat een sensatie van chocolade zonder dat er een calorie wordt ingenomen. Volgens de uitvinders is de verstuiver het ideale middel om gehoor te geven aan een gevoel van trek tussendoor of om smaak te geven aan een kop koffie.

Chocolade
Hoewel Buchwald-Werner beautyfood niet als trend ziet, kwam de wereldleider op het gebied van chocolade en cacao-producten, het Zwitserse bedrijf Barry Callebaut, tijdens de FiE met resultaten van twee nieuwe studies op de proppen, waarin het verband tussen flavanolen in chocolade en een gezonde huid is onderzocht. Het bedrijf richt zich met Acticoa, een chocoladegrondstof die rijk is aan antioxidanten, op de gezondheidsmarkt. Door een speciaal procedé is het verlies van flavanolen in Acticoa-chocolade beperkt tot 20 procent, terwijl dat in de reguliere chocoladeproductie 70 procent bedraagt. Volgens het bedrijf is 5,6 gram donkere Acticoa-chocolade genoeg om een antioxidanteffect te claimen.

In een dubbelblinde placebogecontroleerde in-vivostudie kregen vijftien gezonde vrijwilligers van circa vijftig jaar zes weken lang dagelijks een Acticoa-chocoladedrank, vijftien anderen kregen een placebo. Na zes weken bleken de chocoladedrinkers gemiddeld 21 procent beter te scoren op huidhydratie, terwijl er geen verschillen waren in de placebogroep.

In een tweede placebogecontroleerde, dubbelblinde studie ging het om huidelasticiteit. Hierbij kregen dertig deelnemers dagelijks twee keer 10 gram Acticoa chocolade per dag, met daarin 300 mg cacao flavanolen per tablet. Dertig anderen kregen een placebo. De skinelasticiteit van de  chocoladegroep verbeterde met 34 procent ten opzichte van de placebogroep, gecorrigeerd met seizoensinvloeden met 12,5 procent. Het onderzoek werd uitgevoerd door SIT (Skin Investigation and Technology) in Hamburg.

‘De polyfenolen in Acticoa zijn kortketenig waardoor we weten dat ze in de bloedbaan terechtkomen’, zegt Hans Vriens, hoofd innovatie bij Barry Callebaut. ‘We hebben nog geen claims voor onze producten ingediend bij de Europese Voedsel en Veiligheidsautoriteit EFSA, maar de wereld waarin wij onze producten aanbieden is groter dan Europa. Het aantal studies dat de positieve werking van flavanolen uit chocolade ondersteunt, groeit. Het ziet ernaar uit dat chocolade een constructief onderdeel van een gebalanceerde dagelijkse voeding kan uitmaken.’

Etiket
In de lezingencyclus over consumententrends ging Anne Barry, manager Consumentenzaken van de internationale ingrediëntenproducent Tate & Lyle, nog in op een onderzoek van haar bedrijf naar consumentenvertrouwen en merkaantrekkingskracht.

Hiervoor werden 1565 Europeanen tussen 18 en 65 jaar ondervraagd, afkomstig uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië. Een kleine meerderheid van de ondervraagden vindt, als het om de kwaliteit van producten gaat, gezondheid belangrijker dan natuurlijkheid. 58 procent geeft aan actief uit te kijken naar eten of drinken dat gezond is. En 39 procent van de ondervraagden is bereid meer voor gezondere producten te betalen. Slechts 20 procent wil concessies doen aan de smaak van een product, ook al is het gezonder.

‘Opvallend is dat steeds meer mensen het etiket bekijken’, zegt Anne Barry. ‘Vijf jaar geleden bleek uit soortgelijk onderzoek dat 25 procent van de mensen het etiket bekeek, anno 2009 is dat meer dan verdubbeld.’ 57 procent geeft aan naar de ingrediëntenlijst te kijken en 53 procent is geïnteresseerd in de voedingsinformatie op de verpakking. Gevraagd naar wat consumenten lijken te missen in hun voeding blijkt dat vezel op de eerste plaats staat, gevolgd door vitamines en mineralen en antioxidanten.

‘Vezel is een ingrediënt dat als onderdeel van een product meerwaarde kan opleveren, de consument zal bereid zijn er meer voor te betalen’, vervolgt Barry. ‘Je zult het dan wel duidelijk moeten maken op de verpakking. Wij hebben ook onderzoek gedaan naar de perceptie van de eigen prebiotische vezel polydextrose. Als dit zonder meer in de ingrediëntenlijst staat, zegt vrijwel geen consument dat wat, maar zetten we er tussen haakjes “vezel” achter, dan verhoogt dat het begrip. En daarmee wordt ook de verkoopwaarde gestimuleerd.’

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 12 van december 2009 op bladzijde 14

Reageer op dit artikel