artikel

Redactioneel: Jubilerend het jaar uit

Algemeen

U leest nu een bijzondere uitgave van Voeding Nu. Met het verschijnen van dit nummer is het precies tien jaar geleden dat dit tijdschrift het licht zag. Dat gebeurde na een fusie van het magazine Voeding en Voorlichting van het toenmalige Voorlichtingsbureau voor de Voeding, dat sinds 1990 verscheen, en het tijdschrift Voeding van de Stichting tot Wetenschappelijke Voorlichting op Voedingsgebied, dat sinds 1939 verscheen. Het eerste was gericht op mensen die voorlichting geven over voeding, het tweede richtte zich meer op de beoefenaars van voedingswetenschap. Met de rechtsvoorgangers van Voeding Nu in ogenschouw genomen, viert Voeding Nu in 2009 de zeventigste jaargang.

U leest nu een bijzondere uitgave van Voeding Nu. Met het verschijnen van dit nummer is het precies tien jaar geleden dat dit tijdschrift het licht zag. Dat gebeurde na een fusie van het magazine Voeding en Voorlichting van het toenmalige Voorlichtingsbureau voor de Voeding, dat sinds 1990 verscheen, en het tijdschrift Voeding van de Stichting tot Wetenschappelijke Voorlichting op Voedingsgebied, dat sinds 1939 verscheen. Het eerste was gericht op mensen die voorlichting geven over voeding, het tweede richtte zich meer op de beoefenaars van voedingswetenschap. Met de rechtsvoorgangers van Voeding Nu in ogenschouw genomen, viert Voeding Nu in 2009 de zeventigste jaargang. 

Teruglezend in oude tijdschriftnummers valt op dat in al de voorbijgaande jaren onderwerpen passeerden, die nu nog steeds de aandacht vragen zoals de juiste vitamine D-voorziening of het beste voedingspatroon voor de gezondheid. Om maar een paar voorbeelden te noemen die ook in dit nummer weer naar voren komen. ‘De onderwerpen zijn in de loop der jaren niet veranderd, wel zijn de accenten verlegd’, merkte Wija van Staveren onlangs op. Als diëtist en emeritus hoogleraar Voeding van de oudere mens blikte ze terug op haar carrière in de voeding. Ze deed dat tijdens het rondetafelgesprek dat gehouden werd ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit, dat dit academiejaar wordt gevierd. Inderdaad, nog een jubileum. Onderdeel van de festiviteiten in Wageningen is een speciale uitgave van Voeding Nu, die onze abonnees met dit nummer wordt aangeboden. Een bijzonder, extra nummer, in het hart van dit tijdschrift, waarin mensen die aan voeding in Wageningen zijn gelieerd vanuit hun expertise een redactionele bijdrage leveren. Ze gaan in op de stand van zaken in de voedingswetenschap en blikken vooruit op tal van actuele voedingsonderwerpen.

Ontwikkelingen in de voedingswetenschap nemen in de kolommen van Voeding Nu steeds een prominente plek in. Niet voor niets, want daar waar de wetenschap voortschrijdt, ontstaat nieuws. Met nieuwe feiten en meer kennis wordt het mogelijkheid meningen bij te stellen of misschien juist te handhaven. Voeding Nu blijft graag de vertaalslag naar de praktijk maken, opdat onze lezers er hun voordeel mee kunnen doen bij het maken van hun keuze.

Hans Kraak, hoofdredacteur

Reageer op dit artikel