artikel

Redactioneel: Speciale editie 40 jaar Humane Voeding Wageningen Universiteit

Algemeen

Een keur aan auteurs heeft aan deze jubileumspecial 40 jaar Humane Voeding in Wageningen een bijdrage geleverd: circa 50 personen uit de breedte van het aandachtsgebied van de voedingswetenschappen. Op een enkele uitzondering na zijn het alumni of (oud)medewerkers van de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit. Ook treft u een illustratief interview aan met enkele pioniers (waaronder professor Jo Hautvast) die mede aan de basis stonden van het Wageningse voedingsonderwijs en -onderzoek. Anneke Geerts, journalist en een van de eerste diëtisten van de afdeling, leidde dit gesprek.

Een keur aan auteurs heeft aan deze jubileumspecial 40 jaar Humane Voeding in Wageningen een bijdrage geleverd: circa 50 personen uit de breedte van het aandachtsgebied van de voedingswetenschappen. Op een enkele uitzondering na zijn het alumni of (oud)medewerkers van de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit. Ook treft u een illustratief interview aan met enkele pioniers (waaronder professor Jo Hautvast) die mede aan de basis stonden van het Wageningse voedingsonderwijs en -onderzoek. Anneke Geerts, journalist en een van de eerste diëtisten van de afdeling, leidde dit gesprek.

Met dit nummer bieden we een terugblik op het brede spectrum van onderwerpen waaraan in de laatste vier decennia is gewerkt. Daarbij wordt tevens een perspectief geschetst van toekomstige ontwikkelingen. In de opdrachten aan de auteurs zijn verschillende benaderingsvormen gekozen. 

Gedurende de afgelopen jaren hebben voedingsvetten permanent de aandacht in het onderzoek gehad, zo valt te bespeuren. Opvallend is ook de langdurige interesse voor de voedingsproblematiek in ontwikkelingslanden en de voeding van de oudere mens. Nieuwere gebieden zijn onder andere klinische voeding, sensoriek en eetgedrag. Als het gaat om metabole processen, draait het vooral om moleculaire en farmacologische aspecten. Meer en meer ontstaat ook discussie over maatschappelijke en ethische aspecten en afwegingen in het voedingsonderzoek. Dit komt tot uitdrukking in de bijdragen over communicatie, over de rol van de industrie, en over voedingsbeleid.    

De Wageningse studierichting Voeding en Gezondheid kan zich verheugen op een groeiend aantal studenten, zowel voor de bachelor- als masterinstroom. Bij de masteropleiding zien we een toenemend aantal zij-instromers vanuit het HBO en uit het buitenland.

In de afgelopen 40 jaar zijn circa 1700 voedingskundigen in Wageningen opgeleid; er vonden ruim 200 academische promoties plaats en circa 25 Wageningse voedingskundigen zijn intussen benoemd tot hoogleraar. Daarvan bestaat bijna de helft uit vrouwen.

Per jaar verschijnen zo’n 100 publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften, met een gemiddelde impact factor van 5.0.

De onmiskenbare groei van ons vakgebied zien we ook bij andere universiteiten zoals UM Maastricht en VU Amsterdam waar eveneens het voedingsonderwijs en -onderzoek tot bloei is gekomen. We kunnen in Nederland bogen op een rijke traditie in de voedingswetenschappen. Deze prominente positie moeten we koesteren. De toekomst ziet er veelbelovend uit, en we zijn er van overtuigd dat vele jonge onderzoekers de voedingswetenschap met scherpe vraagstellingen, creatieve onderzoekdesigns en moderne technologieën verder vooruit zullen helpen.

Frans Kok, hoofd afdeling Humane Voeding Wageningen Universiteit

Reageer op dit artikel