artikel

De opmars van overgewicht in China

Algemeen

In de aanloop naar de Olympische Spelen hebben de mensenrechtensituatie en de milieuverontreiniging in China veel belangstelling getrokken. In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor een andere problematiek waarmee het huidige China in toenemende mate te kampen heeft: overgewicht. Momenteel zijn circa 200 miljoen Chinezen te zwaar. De verwachting is dat dit aantal flink verder zal stijgen. Niet in de laatste plaats door een veranderend voedingspatroon. Een verslag van een grootschalig onderzoek naar de opmars van overgewicht in het hedendaagse China.*

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel