artikel

Generieke claims in Nederland

Algemeen

In de claimverordening is opgenomen dat iedere EU-lidstaat vóór 1 februari 2008 een lijst met generieke claims aan de Commissie moet leveren. Een generieke gezondheidsclaim is een claim die iets zegt over het effect van een product, ingrediënt, bio-actieve stof of nutriënt op de gezondheid. Generieke claims zijn gebaseerd op algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs. De Commissie stuurt de lijsten voor nader advies door aan de EFSA. In Nederland verzamelt het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) deze claims. De EFSA beoordeelt de claims op wetenschappelijke onderbouwing en bekijkt of de gebruikte formulering van de claim, begrijpelijkheid is voor de consument. Vervolgens adviseert de EFSA de Commissie over alle claims op de lijsten. De Commissie stelt aan de hand van dit advies met de lidstaten een definitieve lijst vast. Uiterlijk 1 februari 2010 wordt de lijst met generieke gezondheidsclaims gepubliceerd.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel