artikel

Gezonde voeding, van begin tot eind

Algemeen

‘Het beter mogelijk maken van een gezonde voedselkeuze van de consument en het bevorderen van een gezond aanbod door het bedrijfsleven.’ In een notendop geeft het kabinet hiermee aan waar het heen wil met het voedingsbeleid in Nederland. Het staat verwoord in de nota Gezonde voeding, van begin tot eind, die de regering begin deze maand aanbood aan de Tweede Kamer. Uitgegaan wordt van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, producenten, maatschappelijke instellingen, scholen enz. Alleen als het gaat om voedselveiligheid wil de overheid normstellend zijn en optreden.

‘Het beter mogelijk maken van een gezonde voedselkeuze van de consument en het bevorderen van een gezond aanbod door het bedrijfsleven.’ In een notendop geeft het kabinet hiermee aan waar het heen wil met het voedingsbeleid in Nederland. Het staat verwoord in de nota Gezonde voeding, van begin tot eind, die de regering begin deze maand aanbood aan de Tweede Kamer. Uitgegaan wordt van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, producenten, maatschappelijke instellingen, scholen enz. Alleen als het gaat om voedselveiligheid wil de overheid normstellend zijn en optreden.

Hoewel de Tweede Kamerleden zich nog over de inhoud van de nota moet buigen, is door verschillende partijen die met het beleid uit de nota te maken hebben, verdeeld gereageerd op de inhoud. Het Voedingscentrum, waaraan de overheid onder andere een rol heeft toebedeeld bij de uitvoering van de communicatie rond gezonde voeding, ‘hoopt dat er wel genoeg middelen beschikbaar worden gesteld om de ambitieuze doelen te bereiken’. Er is 7 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het beleid volgens de nota. Er zijn geen additionele middelen vrijgemaakt. ‘De 7 miljoen is een indicatie van de gelden die vanuit VWS worden uitgegeven aan onderzoek, monitoring en subsidies voor interventies op het gebied van gezonde voeding en betreft geen nauwkeurige optelling’, aldus minister Klink.

De Consumentenbond zegt in een persverklaring dat het nieuwe beleid een belangrijke stok achter de deur mist. ‘De minister zet vooral in op voorlichting en vraagt fabrikanten het totale voedselaanbod gezonder te maken. Maar zonder concrete maatregelen vanuit de overheid en zonder aanvullende wet- en regelgeving is het vooral pappen en nathouden.’ De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie omarmt de nota in blijdschap, juist omdat het kabinet constateert dat voor een gezonde levensstijl ‘meerdere factoren meespelen dan alleen voeding, zoals een gezonde leefomgeving, voldoende lichaamsbeweging en voldoende zorg’, aldus de FNLI. Jammer vindt de organisatie het dat extra financiële middelen niet worden uitgetrokken.

Het mooie aan de nota is, dat het voedingsbeleid steeds meer geïntegreerd wordt. Vanuit verschillende ministeries, LNV, VWS en Economische zaken wordt het aangestuurd. En in verschillende geledingen van de samenleving moet het ten uitvoer worden gebracht. Opvallend is ook dat de ministeries van landbouw en volksgezondheid zich op onderwijsgebied willen begeven, om van daaruit het bewustzijn over voeding standvastiger te maken. In dit nummer van Voeding Nu licht minister Ab Klink van VWS zijn visie op het voedingsbeleid toe in een interview.  

Reageer op dit artikel