artikel

Onderzoek

Algemeen

Jodiumtekort heeft, met name tijdens de vroege ontwikkeling van een foetus in de baarmoeder en tijdens de eerste levensjaren, een negatieve invloed op de hersenontwikkeling. De vraag is echter of deze negatieve invloed reversibel is door correctie van het jodiumtekort. In de literatuur worden zeven gecontroleerde interventieonderzoeken bij schoolkinderen gerapporteerd. Uit deze studies kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat jodiumcorrectie tijdens de schoolleeftijd nog steeds een gunstig effect heeft op cognitieve prestaties.Kanttekeningen zijn dat deze studies methodologisch niet allemaal even goed in elkaar steken, bijvoorbeeld doordat de controlegroep (onbedoeld) ook werd blootgesteld aan jodium, of doordat er nog veel onduidelijkheid is over welke cognitieve domeinen te beïnvloeden zijn en met welke testen dit het beste gemeten kan worden.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel