artikel

Veel doorbraken op het gebied van vetten

Algemeen

De gezondheidskundige aspecten van vetten en vetzuren hebben altijd een belangrijke plaats ingenomen in de onderzoeksportefeuille van de Vakgroep Humane Voeding in Wageningen. Inmiddels heeft menig Wageningse studie dan ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het formuleren van nationale en internationale voedingsrichtlijnen. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van enkele doorbraken in het onderzoek naar vetten en gezondheid in de afgelopen veertig jaar, wat de huidige onderzoeksgebieden zijn, en welke belangrijke onderzoeksvragen er volgens de auteurs nog liggen.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel