artikel

Beweeggedrag van allochtone Nederlanders

Algemeen

Lichamelijke inactiviteit verhoogt het risico op overgewicht, obesitas en diabetes. Lang niet iedereen beweegt voldoende en er bestaan aanzienlijke verschillen tussen bevolkingsgroepen. In Nederland vormen vooral de niet-westerse allochtone inwoners een risicogroep. Zij bewegen over het algemeen minder dan autochtone Nederlanders, maar worden nog onvoldoende bereikt door de gangbare beweeginterventies.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel