artikel

Foliumzuurinterventie

Algemeen

Het is voldoende aangetoond dat een suppletie met foliumzuur nodig is om een optimaal (laag) homocysteinegehalte in plasma te realiseren. Het leek aannemelijk dat hiermee ook het risico op hart- en vaatziekten zou worden verlaagd, maar in twee recent in de New England Journal of Medicine gepubliceerde interventiestudies wordt geen beschermend effect gevonden van foliumzuursuppletie, al dan niet in combinatie met andere B-vitamines. Dit  bevestigt het beeld dat naar voren kwam in een eerder gepubliveerde secundaire interventiestudie (VISP-studie), waarin geen beschermend effect werd aangetoond.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel