artikel

Groente- en fruitconsumptie nader belicht

Algemeen

Hoe staat het met de consumptie van fruit en groente door de Nederlandse bevolking? Eten we er voldoende van of niet, wie eet wat, en wat is er in de loop der jaren veranderd? De Nederlandse Voedselconsumptiepeilingen (VCP’s) geven inzicht in het antwoord op deze vragen. Op verzoek van het ministerie van VWS zijn de gegevens van de bestaande peilingen VCP 1987/88, 1992, 1997/98 en VCP-2003 nader geanalyseerd. Daarbij is vooral gekeken in welke verschijningsvorm groente en fruit worden gegeten. De inzichten dienen als ondersteuning voor de activiteiten om het groente- en fruitgebruik te stimuleren.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel