artikel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Algemeen

Voor bedrijven is het maken van winst het hoofddoel, maar steeds vaker profileren bedrijven zich doordat ze zich ook inzetten voor andere zaken als alleen geldelijk gewin, zoals hun omgeving, het milieu of de allerarmsten. Twee prominenten multinationale levensmiddelenbedrijven, Unilever en Danone, richten zich onder meer op armoedebestrijding. Gaat het hierbij vooral om imagoverbetering of zetten de initiatieven werkelijk zoden aan de dijk?

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel