artikel

Optimale foliumzuurinname

Algemeen

De rol van foliumzuur in de volksgezondheid staat momenteel sterk in de belangstelling. Een verhoging van de gemiddelde inname is volgens veel deskundigen wenselijk voor de preventie van neurale buisdefecten en mogelijk ook hart- en vaatziekten, hoewel het bewijs voor dit laatste niet sluitend is. De discrepantie tussen uitkomsten van verschillende typen onderzoek geeft aan dat we nog lang niet alles weten over de werking van foliumzuur. Het is een uitdaging voor voedingskundigen om de beschikbare gegevens in perspectief te zien.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel