artikel

Redactioneel: ‘Discrimineren mag’

Algemeen

Voor u ligt een speciale editie over voeding en allochtonen. We hebben ons op de redactie nog even het hoofd gebogen of we deze laatste term wel moesten gebruiken, aangezien er in de Nederlandse politiek al twee keer voorgesteld is het woord allochtoon af te schaffen, vanwege de negatieve connotatie. We leven immers in één land; gelijke monniken, gelijke kappen. Maar er blijkt eigenlijk geen goed, kort alternatief om aan te duiden dat je het hebt over verschillende groepen in de bevolking met verschillende kenmerken, die onder meer bepalend kunnen zijn voor hun voeding en gezondheid.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek telt Nederland sinds dit jaar 13.215.368 miljoen autochtonen, 1.858.294 niet-westerse allochtonen en 1.501.309 westerse allochtonen. Ruim procent van de totale Nederlandse bevolking is momenteel allochtoon, waarvan ruim procent niet-westers, met als grootste groepen mensen met Turkse en Marokkaanse roots.

Een gelijke behandeling van alle groepen in de samenleving staat buiten kijf, al was het maar vanwege artikel 1 van de grondwet, maar als het gaat om de bevordering van een gezonde voeding zou het niet raar zijn te discrimineren. Zo is er steeds meer bewijs dat Aziaten met een lagere BMI in vergelijking met blanken, een verhoogd risico hebben voor diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, wat te maken heeft met een relatief hoger vetpercentage. De relatie tussen vetpercentage en BMI zou etnisch-specifiek kunnen zijn. Als het gaat om het halen van de voedingsaanbevelingen in Nederland blijkt dat de voeding van niet-westerse allochtonen er positief uitspringt qua macronutriëntensamenstelling, maar negatief als het gaat om de micronutriënteninname. Leefstijlfactoren, waaronder voeding en beweging, spelen daarbij een rol, al ontbreken nog de nodige, harde gegevens die de verschillen maken. Zo geeft de voedselconsumptiepeiling nog te weinig inzicht in verschillen tussen bevolkingsgroepen, al wordt eraan gewerkt de informatieachterstand te dichten. Ook wordt er in Nederland op verschillende fronten al aan gewerkt om de verschillen in gezondheid tussen allochtonen en autochtonen te overbruggen, zoals te lezen is in verschillende artikelen in dit nummer. Kortom, verschillen hebben onze aandacht.

 

Wat in de afgelopen tijd ook onze aandacht heeft gehad, is de website van Voeding Nu. Deze is grondig onder handen genomen en vernieuwd. Behalve nieuws of een lekker recept, bevat deze voor abonnees voortaan een digitale bladerversie van het tijdschrift en toegang tot het artikelenarchief, waarover meer uitleg staat verderop in deze uitgave. Kortom, surf eens naar Voeding Nu voor extra abonneevoordeel.

Reageer op dit artikel